Dílo Jaroslava Seiferta přináší od září roku 2001, stého výročí básníkova narození, poprvé kritické a úplné vydání veškerých k dnešnímu dni známých Seifertových textů. Do zatím patnácti svazků rozvržené Dílo Jaroslava Seiferta, jehož vydávání vede doc. Jiří Brabec, mapuje knižní a časopisecké otisky, jsou-li dostupné, tak i rukopisy z archivních fondů či samizdatových edic. V úhrnu jsou zpřístupněny Seifertovy překlady do češtiny, knižně vůbec poprvé pak jeho poblicistika. Každý svazek obsahuje textologické různočtení těch textů, na nichž se Jaroslav Seifert autorsky či redakčně podílel, výběrem pak zprostředkovává ilustrativně výtvarný doprovod Seifertových textů, především knižní obálky prvních vydání. Odkazy pod jednotlivými tituly směřují k roku vydání, kde naleznete obálku a v připojených recenzích další ohlasy.

Víte-li o nějakých seifertovských drobných tiscích, rukopisných verzích či máte-li nějakou korespondenci, prosím pomozte nám dílo jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu zmapovat.

Vydávání Díla Jaroslava Seiferta se neobešlo a neobejde bez podpory sponzorů. Pokud byste se mezi ně rádi zařadili, Vaši podporu velmi uvítáme! Mezi dosavadní sponzory patří či patřili: Společnost Europapier-Bohemia, tiskárna Tercie Praha, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český litrerární fond, město Kralupy nad VltavouMěstská část Prahy 3.      


 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 12. Hvězdy nad Rajskou zahradou – Publicistika 1921–1932 – Dubia – Společná prohlášení

  První ze tří svazků, soustřeďujících Seifertovu publicistiku, která se zde vůbec poprvé dočká knižního vydání. Od počátku dvacátých let minulého století pracoval Jaroslav Seifert jako novinář. Paralelně se svou básnickou tvorbou publikoval fejetony, články, komentáře, referáty o knihách a divadle, poznámky, sloupky, glosy, které jsou dosud známé jen z nepatrné části (Rudé právo, Proletkult,… více

 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 7. Ruka a plamen – Píseň o Viktorce (tři verze)

  Sedmý svazek Díla Jaroslava Seiferta představuje časově relativně dlouhou část básníkovy tvorby – verše sbírky Ruka a plamen, inspirované leckdy i autorovým osobním vztahem k českým malířům, básníkům a spisovatelům, vznikaly v rozmezí let 1933– 1956. Píseň o Viktorce – jedna z nejkrásnějších básnických skladeb v české poezii inspirovaná dílem a osobností Boženy Němcové – vznikala v nelehkém období roku… více

 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 11. Morový sloup – Deštník z Piccadily – Býti básníkem

  Svazek soustřeďuje básníkovy poslední tři sbírky Morový sloup, Deštník z Piccadily a Býti básníkem. První z nich, která měla být jakýmsi rozloučením se čtenáři, patří k autorovým nejintimnějším sbírkám. V Deštníku z Piccadily autor naopak otevírá svět vzpomínek, zpovědí a prožitých příběhů, svět lásky, ale i smrti. Skutečným rozloučením se čtenáři se vlastně stala až poslední sbírka Býti… více

 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 2. Na vlnách TSF – Slavík zpívá špatně – Svatební cesta – Básně a libreta do sbírek nezařazené – Překlady

  Druhý svazek Díla Jaroslava Seiferta představuje patrně nejslavnější poetistickou sbírku Na vlnách TSF (1925), právem proslavenou básnicky typografickým podílem Karla Teiga. I proto bude přetištěna jednak jako reprint, jednak v Seifertově pozdější redakci jako sbírka Svatební cesta (1938). Přelomovou knihu veršů v Seifertově poetice představuje sbírka Slavík zpívá špatně (1926), zprvu pokračující v poetistickém veselí… více

 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 9. Šel malíř chudě do světa – Maminka – Koulelo se, koulelo – Chlapec a hvězdy

  Verše i prozaické texty Jaroslava Seiferta nezřídka inspirovalo výtvarné umění – podnětem k tomu byl v mnoha případech také osobní vztah s malíři a vždy intenzivní prožitek jejich tvorby. Devátý svazek Díla Jaroslava Seiferta zahrnuje jeho sbírky z konce čtyřicátých a z padesátých let 20. století, jež vznikaly buď jako ohlasy na již existující kresby a obrázky (Šel malíř chudě do světa),… více

 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 3. Poštovní holub – Jablko s klína – Ruce Venušiny – Básně do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia

  Třetí svazek soustřeďuje básníkovy sbírky z přelomu dvacátých a třicátých let, kdy dochází pod vlivem autorovy skepse k revolučním řešením společenských problémů i k proměně jeho poezie. Seifert si zde vytváří motivický a tematický kánon (dětství, maminka, pražské scenerie ad.), který se stal pro jeho další tvorbu trvale příznačný. Druhou polovinu svazku pak tvoří básně z let 1928–1933, nezařazené… více

 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 1. Město v slzách – Samá láska – Básně a prózy do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia

  Ke stému výročí narození jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu zahájilo nakladatelství Akropolis vydávání šestnáctisvazkového Díla Jaroslava Seiferta, které vyjde v průběhu let 2001–2006. První svazek soustřeďuje básníkovu ranou tvorbu – jeho slavnou prvotinu Město v slzách (1921) a druhou sbírku Samá láska (1923), přináší však i Seifertovy juvenilní básnické prózy z let 1918–1922, jimiž tento… více