Dílo Jaroslava Seiferta přináší od září roku 2001, stého výročí básníkova narození, poprvé kritické a úplné vydání veškerých k dnešnímu dni známých Seifertových textů. Do zatím patnácti svazků rozvržené Dílo Jaroslava Seiferta, jehož vydávání vede doc. Jiří Brabec, mapuje knižní a časopisecké otisky, jsou-li dostupné, tak i rukopisy z archivních fondů či samizdatových edic. V úhrnu jsou zpřístupněny Seifertovy překlady do češtiny, knižně vůbec poprvé pak jeho poblicistika. Každý svazek obsahuje textologické různočtení těch textů, na nichž se Jaroslav Seifert autorsky či redakčně podílel, výběrem pak zprostředkovává ilustrativně výtvarný doprovod Seifertových textů, především knižní obálky prvních vydání. Odkazy pod jednotlivými tituly směřují k roku vydání, kde naleznete obálku a v připojených recenzích další ohlasy.

Víte-li o nějakých seifertovských drobných tiscích, rukopisných verzích či máte-li nějakou korespondenci, prosím pomozte nám dílo jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu zmapovat.

Vydávání Díla Jaroslava Seiferta se neobešlo a neobejde bez podpory sponzorů. Pokud byste se mezi ně rádi zařadili, Vaši podporu velmi uvítáme! Mezi dosavadní sponzory patří či patřili: Společnost Europapier-Bohemia, tiskárna Tercie Praha, Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český litrerární fond, město Kralupy nad VltavouMěstská část Prahy 3.