Ödön von Horváth

Bábinčina smrt

ISBN 80-85770-64-4
edice
vazba váz.
rok vydání 1998
cena 164 Kč (vč. DPH)

Výbor z povídkové tvorby významného rakouského dramatika a prozaika, známého u nás např. romány Dítě naší dobyMládež bez Boha. Horváthovo povídkové dílo, i když není tak rozsáhlé jako autorova dramatika, představuje myšlenkově i literárně závažnou součást jeho tvorby, a to nejen proto, že některé z povídek sloužily jako skici pozdějších románů. I zde se prolíná shovívavě ironický pohled na ještě biedermeierovské měšťáctví, ve kterém už klíčí zárodky fašistického myšlení. Soucit s osudem obyčejných „malých„ lidí se mísí s odsudky sobectví a citové vyprahlosti představitelů „vyšších“ a zámožných vrstev.