Pavla Bořilová, Lída Holá

Česky krok za krokem 2 (Czech Step by Step 2 / Tschechisch Schritt fur Schritt 2 / Чешский шаг за шагом 2

ilustrace Martin Hron
grafická úprava Martina Bartošová
ISBN 978-80-86903-92-7
počet stran 208 + 4 strany příloh a 84 stran + 8 stran Česká gramatika v kostce 2
vazba brož.
rok vydání 2009
jazyk titulu rusky / по-русски
cena 849 Kč (vč. DPH)

Učebnice Česky krok za krokem 2 je druhý díl oblíbené učebnice New Czech Step by Step / Tschechisch Schritt für Schritt. Přináší ve dvaceti lekcích opakování gramatické látky, která byla probrána v prvním díle, a zároveň výrazně rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje komunikační kompetence studentů. Učebnice systematicky rozvíjí všechny čtyři řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Vstupní texty se orientují na zajímavá témata ze všech oborů lidské činnosti, zatímco závěrečná část každé lekce, nazvaná Čeština pro každý den, přibližuje každodenní život v ČR. Studenti dosáhnou úrovně B1 podle oficiálního popisu Prahové úrovně – češtiny jako cizího jazyka. Veškerý text včetně přístupného výkladu gramatických jevů je v češtině. Součástí knihy jsou česko–anglicko–německo–ruský výběrový slovníček, brožura Česká gramatika v kostce 2 a dvě audio CD. Více informací na www.czechstepbystep.cz


  • Zdena Malá: Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit: Lekce 1–10

    Pracovní sešit autorky Zdeny Malé, ředitelky střediska ÚJOPu Krystal, je doplňkem publikace Lídy Holé a Pavly Bořilové Česky krok za krokem 2. Nabízí množství aktivit a úkolů sloužících k procvičení jevů probíraných v jednotlivých lekcích učebnice, přičemž důraz je kladen na slovní zásobu a gramatiku. Zařazena jsou i obtížnější cvičení, která jsou vhodná pro rychlejší nebo náročnější studenty a ocení… více

  • Zdena Malá: Česky krok za krokem 2. Pracovní sešit: Lekce 11–20

    Druhý díl Pracovního sešitu autorky Zdeny Malé přináší doplňková cvičení k lekcím 11–20 učebnice Česky krok za krokem 2 (Lída Holá, Pavla Bořilová). Ke každé lekci nabízí množství aktivit na procvičení probíraných komunikačních dovedností, slovní zásoby a gramatiky doprovázené  dvoubarevnými  fotografiemi a ilustracemi. Struktura publikace je podobná jako v prvním díle. Pro orientaci slouží značky vedle cvičení s označením příslušné strany a cvičení… více