Zdeněk Tomáš, Zdena Tomášová

Dějepis Lounek a Chodoun

grafická úprava Cyril Hádek
obálka Michaela Tomášová
ISBN 978-80-7304-164-9
počet stran 240
vazba váz.
rok vydání 2013
obsahuje jmenný rejstřík a obrazovou přílohu
recenze Český časopis historický

Autoři se zaměřili na historii dvou obcí na Litoměřicku – Chodoun a Lounek (známých např. tím, že se zde natáčel první český filmový muzikál Starci na chmelu). Kniha přináší nejen vzpomínky pamětníků a úryvky z kronik, ale i výsledky pátrání v archivech a knihovnách. Poprvé se zde můžete seznámit s historií významných rodů pěstitelů chmele z Chodoun a Lounek, stejně jako s dostupnou posloupností rychtářů a starostů těchto obcí, s historií zdejších sportovních klubů a řemesel. Oživením jsou slohové úkoly žáčků lounecké školy, které se uchovaly v regionálních sbornících. Autorům se podařilo objevit dosud neznámé prameny o osudech místních lidí, kteří byli za druhé světové války zavlečeni do koncentračních táborů. Vylíčení průběhu povodní v letech 1845–2013 naleznete v kapitole Labe milované i zatracované. A protože naši předkové měřili, vážili a platili v jednotkách pro většinu z nás už vzdálených, jsou zde i dvě odbočky – jedna o penězích, druhá o mírách a váhách. 120 vyobrazení.