Jan Werich, Jiří Voskovec

Korespondence II

ISBN 978-80-7304-085-7
počet stran 504
vazba váz.
rok vydání 2007
cena 578 Kč (vč. DPH)

Třísvazkový projekt dosud nepublikované korespondence V+W, uložené v Gotliebově archivu  Bostonu, je společným titulem nakladatelství Akropolis a Nadace Jana a Medy Mládkových. Vzájemné listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozdělily, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těchto významných osobností v bipolárním světě, plném železných opon a studených válek. První svazek korespondence zahrnoval období 1945–1962, korespondenci z let 1963–1968, edičně připravenou opět dr. Ladislavem Matějkou, přináší tento díl (závěrečný třetí svazek vyjde v prvním pololetí 2008). Knihu doplňují i některé méně známé fotografie z působení V+W na opačných koncích světa.