Bohumil Svozil

Krajiny života a tvorby Oty Pavla

ISBN 80-7304-036-0
počet stran 240
rok vydání 2003
obsahuje jmenný rejstřík a obrazovou přílohu
cena 189 Kč (vč. DPH)

Literárně interpretační monografie jednoho z našich předních autorů druhé poloviny XX. století, která i přes značnou frekvenci nejrůznějších titulů na téma jak jsem ho znal etc., je stále citelně postrádána. Literární historik Bohumil Svozil člení knihu do čtyř oddílů, v nichž se věnuje jak Pavlovu životu, tak jeho novinářské a literární tvorbě, aniž by stroze odděloval autorovy sportovní prózy od jeho beletrie v klasickém slova smyslu. Monografii doplňuje fotografická příloha.