Vladimír Papoušek

Maxwellův démon

Objekty, slovníky a řečové akty v literatuře
grafická úprava Zdeněk Trinkewitz
ISBN 978-80-7470-163-4
vazba váz.
formát 180 × 223 mm
obsahuje jmenný rejstřík, obrazovou přílohou

Maxwellův démon je koncipovaným souborem studií, které se zabývají zejména tématem reprezentace objektů a událostí v literárních textech, problematikou řečových aktů v literatuře a otázkou, zda literatura existuje jako specifický institucionální fakt. Nemalý prostor je pak věnován i vztahu fikce a ne-fikce (resp. zde literatury a „ne-literatury“), kterýžto je ohledáván na nejrůznějších typech takzvaně „ne-fikčních“ textů (cestopis, deníkově stylizovaný záznam, memoár, historický výklad). Konceptualizace problémů je inspirována obzvláště anglosaskou teorií jazyka a analytickou filozofií, především pak řečovými akty v pojetí J. L. Austina a v návaznosti na to Johna Searla, z jehož díla byl převzat zejména koncept institucionálního faktu. Za dokladový a analyzovaný materiál v knize slouží zejména texty české literatury (Majerová, Čapek, Deml, Hostovský, Weiner) a české literární kritiky (Götz, Grossman, Blažíček). Svazek obsahuje jmenný rejstřík a je doplněn obrazovou přílohou.