Ivana CahováErik GilkMartin Lukáš (eds.)

Tobě zahynouti nedám…

Česká časopisecká šoa povídka 1945–1989
doslov Ivana Cahová
edice Ivana Cahová, Erik Gilk, Martin Lukáš
grafická úprava Symbiont
ISBN 978-80-7470-158-0
vazba brož.

Antologie obsahuje povídky tematizující utrpení Židů za druhé světové války a v době bezprostředně následující. Jejím ústředním záměrem je poskytnout odlišné pohledy a umělecká zpracování již poněkud vytěženého námětu. Z toho důvodu jsme nevybírali z textů publikovaných knižně, které jsou známé a snadno dostupné, ale zaměřili jsme svoji pozornost na dobová periodika a literární časopisy v rozmezí let 1945–1989. Systematickou excerpcí se nám podařilo shromáždit cirka šest desítek beletristických (nikoliv vzpomínkových) textů splňujících stanovená kritéria. Těmi byly umělecká reprezentace šoa a podmínka, že časopisecký text nebyl později přetištěn v povídkové knize či sebraných spisech dotyčného autora. Naším výběrem prošlo jednatřicet textů, jejichž původci jsou buď méně známé persony (M. Elpl, P. Komanec, L. Pardubská, J. Vondřejcová a mnozí další), dále osobnosti působící spíše v jiné profesní sféře (judaistika: F. Kafka, F. R. Kraus; literární kritika: J. Hájek, V. Kocourek), anebo se jedná o zasuté povídky věhlasných literátů (L. Fuks, F. Hrubín, J. Weil). Soubor je tematicky rozdělen do tří oddílů: v prvním jsou shromážděny texty zachycující tíživou situaci a izolaci hrdiny židovského původu za protektorátu, druhý je zaměřen na prostředí sběrného či vyhlazovacího tábora, ve třetím jsou obsaženy povídky vyrovnávající se s traumatem Žida přeživšího hrůzy druhé světové války. Nejde nám primárně o objevování zapadlých, neprávem opomíjených prozaiků, nýbrž o nabídnutí alternativy k převládajícímu hlasu uměleckého obrazu židovského tématu za druhé světové války. Vedle jakési jinakosti jsme zohlednili rovněž estetickou hodnotu shromážděných textů a domníváme se, že výsledný výběr představuje konzistentní uměleckou výpověď o jedné z nejtemnějších kapitol dějin lidstva.  – Vychází za podpory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.