• Jiří Voskovec, Jan Werich: Korespondence III

  Závěrečný svazek třídílné korespondence tvůrců Osvobozeného divadla, uložené v Got–liebově archivu v Bostonu, přináší jejich vzájemné listy z neveselých let 1969–1980. Uzavírá se jím ojedinělý ediční projekt, jehož příprava i vlastní realizace nebyly jednoduché. Samotný soubor dopisů (tato nádherná vzájemná korespondence je svým způsobem pokračováním jejich někdejších forbín), vrhající nevšední světlo na normalizační léta v tehdejším Československu,… více

 • Jan Werich, Jiří Voskovec: Korespondence II

  Třísvazkový projekt dosud nepublikované korespondence V+W, uložené v Gottliebově archivu v Bostonu, pokračuje druhým dílem. Vzájemné listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozdělily, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těchto významných osobností v bipolárním světě, plném železných opon a studených válek. Tyto dopisy, které např. u J. Voskovce… více

 • Jan Werich, Jiří Voskovec: Korespondence I

  Již třetí vydání zcela rozebraného titulu, oceněného v anketě Lidových novin jako kniha roku 2007. Třísvazkový projekt korespondence V+W čerpal především z pozůstalosti Jiřího Voskovce, uložené v americkém Bostonu. Vzájemné listy legendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozdělily, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těchto významných… více

 • Vilém Bernard, Růžena Volínová-Bernardová: Pohled zpět – Kde básníkům se poroučí

  Vzpomínky jedné z prvních českých komerčních inženýrek, aktivistky levicového studentského hnutí třicátých let i domácího odboje za druhé světové války, poválečné místopředsedkyně ÚRO za KSČ a zároveň manželky předního sociálnědemokratického politika Viléma Bernarda. Od jara 1948 žije v exilu ve Velké Británii, kde působila na anglických školách. Memoáry připomínají i osudy a činnost autorčina manžela, dlouholetého předsedy exilové Československé sociální demokracie, a jsou… více

 • Milena Vojtková: František Langer slovem a obrazem. Vzpomínky na Františka Langera, kresby a karikatury

  Kniha, v pořadí dvacátý svazek Spisů Františka Langera, je rozdělena do tří částí. První tvoří postřehy přátel, příbuzných, spolupracovníků i obdivovatelů osobnosti a díla Františka Langera, kteří na něj vzpomínají nejen jako na účastníka předválečných recesistických haškovských akcí, lékaře Československých legií v Rusku a nadaného divadelníka, ale především jako na moudrého, vyrovnaného člověka a velkou morální osobnost. Najdeme zde například… více

 • Jan Vítek: Oblázek v peřejích

  Jan Vítek se nebojí psát o svých pochybeních a omylech, s notnou dávkou sebeironie a nadhledu nad sebou samým. Osud mu nadělil život zajímavý a k jeho naplnění mu poskytl o něco širší plochu než většině jeho vrstevníků: jinošská léta v domovské Křemži, hédonistický život mladého novináře v Praze, práci v Dozorčí komisi neutrálních států v poválečné Koreji, dlouholeté působení v Mezinárodní organizaci… více

 • Vladimír Vašut: Pavel Šmok

  Kniha představuje naši nejvýraznější choreografickou osobnost a tvůrce specificky českého baletu v širokých souvislostech, postihuje šíři jeho aktivit – jako herce, tanečníka, choreografa, režiséra, libretisty, pedagoga, sportovce i trenéra. S jeho jménem je spjata tvorba především dvou uměleckých těles – Baletu Praha a Pražského komorního baletu. Bilance Šmokova díla je imponující jak z hlediska kvantity, tak… více

 • Yekta Uzunoglu, Petr Žantovský: Výpověď

  V červenci 2007 Městský soud v Praze očistil po třinácti letech v plném rozsahu Dr. Uzunoglu v kauze se zřetelným politicko-ekonomicko–policejním pozadím. Knižní rozhovor Petra Žantovského s Yektou Uzunoglu, dokončený na podzim 2007, je strhující, zároveň však i tristní a šokující výpovědí o tom, kde se nachází česká společnost téměř dvacet let po sametové revoluci a jaké bylo pozadí naší polistopadové transformace. Dr. Uzunoglu… více

 • Jaroslav Čuřík, Pavel Prošek: Profesor v Antarktidě

  V pořadí čtvrtý svazek edice Osobnost přináší portrét profesora Pavla Proška, který se ovšem značně vymyká tradiční představě univerzitního profesora zavaleného knihami. Je to polárník – i když on sám to slovo nemá rád a tvrdí, že doba polárníků skončila spolu s Amundsenem. Je to muž, který si klade velké cíle. Díky němu má Česká… více

 • Ivana Pavlová: Dopisy Ernestu Kolowratovi

  Soubor textů z let 2000–2007 od známé grafičky a ilustrátorky je komponovanou koláží postupně se rozvíjejících, na sebe navazujících textových vrstev nejspíše srovnatelnou se strukturou cyklu Šlépějí Jakuba Demla. Z původního plánu souboru polofaktografických–polofiktivních dopisů autorčinu příteli Ernestu Kolowratovi se odvíjí textové pásmo osobních intimních vzpomínek na rodinu i na umělecké přátele autorčiny (např. okruh tzv. Hanzlberku, Bohumil Hrabal, Daniel a Jiří… více