• Radovan Lukavský: Sláva slova. Texty Radovana Lukavského o umění přednesu

  Radovan Lukavský (1919–2008) patřil k předním postavám českého divadla, filmu, televize a rozhlasu a vynikal i svým uměním recitátorským. Mimořádná vzdělanost a schopnost analytického myšlení jej pak přivedla také k úvahám o recitaci. Přítomná kniha přináší texty Radovana Lukavského o umění přednesu z let 1966–2000. Opírá se zejména o tři zásadní teoretické a popularizační práce. První z nich s „halasovským„ názvem „Nad přípravou slova“ (1966)… více

 • Jiří Loewy: Kolik druhů sýra potřebuje člověk?

  Reprezentativní průřez publicistikou posledních pěti let jednoho z laureátů novinářské ceny Ferdinanda Peroutky (2003), s nímž jsme se rozloučili počátkem tohoto roku. Jiří Loewy, vzdálený příbuzný Franze Kafky, prošel v 50. letech československými uranovými gulagy, po srpnu 1968 odešel do SRN, kde vydával exilové Právo lidu, v posledních šesti letech byl i ústředním tajemníkem exilové ČSSD. Po listopadu 1989 ho čtenáři… více

 • Stanisław Lem: Sex Wars

  Polský spisovatel Stanisław Lem (1921–2006) je známý především jako autor žánru science fiction. Neméně důležité, u nás přitom téměř neznámé jsou Lemovy publicistické texty, v nichž se zabývá především kybernetikou, informatikou, genetikou, robotikou, internetem a dalšími tématy, která úzce souvisejí s civilizačním pokrokem. Právě díky těmto textům se Lem záhy proslavil jako prognostik, jenž byl… více

 • František Langer: Spisy, sv. 13. Prostor díla

  Prostor díla – s podtitulem Úvahy a vyznání o kultuře – představuje výběr z Langerovy publicistické tvorby (většinou knižně nevydané), věnované kultuře, chápané jím v nejširším slova smyslu jako „souhrn výsledků vrcholné duchové, myšlenkové lidské činnosti, tvůrčí činnosti„. Tematickou šíři autorových zájmů napovídají již názvy jednotlivých oddílů – Literaria, Teatralia, Kinematografia, Varia, O vlastní tvorbě.  více

 • František Langer: Spisy, sv. 11. Tvorba z exilu

  Jedenáctý svazek Spisů F. Langera je vyhrazený u nás dosud prakticky neznámé tvorbě tohoto autora. Langer, který za druhé světové války působil ve Velké Británii jako šéf zdravotnictva čs. vojska na Západě, v té době publikoval v exilovém tisku a připravoval pořady pro rozhlasové vysílání BBC. Vedle výběru z nich, připraveného doc. J. Holým, svazek obsáhne i esej Poznáváme Angličany, Řeč nad kolébkou a další Langerovy prózy… více

 • František Langer: Spisy, sv. 16. Rezidua – texty dosud nezařazené, dodatky, opravy

  Šestnáctým svazkem Spisů Františka Langera se uzavírá autorova původní tvorba v souborném vydání jeho díla. Svazek přináší texty dosud nezařazené, dodatky a opravy či texty objevené teprve v průběhu ediční přípravy těchto spisů, a to v celé šíři žánrů i z celého období Langerovy tvorby: nezařazené scénáře, nově objevenou prózu, recenze a referáty, fejetony a články a jako atraktivní doplněk také… více

 • Alexej Kusák: Tance kolem Kafky

  (Liblická konference 1963 – vzpomínky a dokumenty po čtyřiceti letech) Letos si připomínáme neuvěřitelných čtyřicet let od chvíle, kdy se v roce významného kafkovského výročí (1963) konala slavná literárněvědná konference na zámku v Liblicích. Není tomu tak dávno, aby nežili přímí účastníci a pamětníci a aby tehdejší pojetí Kafky nebylo minimálně pro poznání dobového kontextu živé a inspirativní. Je tomu… více

 • Petr Koudelka: Co se do hlavy vejde

  Fejetony Petra Koudelky, těšící se čtenářské oblibě v časopisech, mají všechny znaky svého žánru. Jsou psány lehkým perem, mají vtip i osobitý styl, nejednou nám nastavují ono pověstné zrcadlo. Ale především jsou o něčem. Jsou o nás, o lidech, kteří žili a žijí v tomhle středoevropském prostoru, se všemi starostmi i radostmi, tajnými přáními, sny i realitou. – Osmdesátku fejetonů P. Koudelky doprovázejí… více

 • O. F. Korte: Chodící legendy

  Druhé, doplněné a rozšířené vydání knihy osobitého hudebního skladatele přináší reportážní eseje o setkáních a osudech osobností světové hudební scény, jako byly L. Armstrong, M. Chevalier, L. Bernstein, I. Stravinskij, H. von Karajan, D. Ellington, M. Dietrich, R. Kubelík a řada dalších. Nejde však o soubor portrétů ani sbírku indiskrétních odhalení. Autora zajímá především zrod legend, jejich působení i potřeba existence. – Fotografický doprovod. více

 • Alex Koenigsmark: Nesmrtelná duše neboli Facka má padnout rychle

  Od dob J. Nerudy, J. S. Machara, E. Basse, K. Horkého, K. Poláčka, K. Čapka, R. Těsnohlídka či K. Konráda až po současné autory, jako jsou třeba R. Křesťan, P. Koudelka či právě A. Koenigsmark, máme–li jmenovat alespoň nejčelnější české představitele fejetonu, specifického žánru, který se uplatňoval nejen v novinách a časopisech, ale představoval i osobitou linii domácí literatury a knižní produkce. Do ní se vřazuje i autorova již druhá kniha fejetonů, charakteristických stylistickou vybroušeností a trefným pointováním. Potvrzuje starou známou pravdu, že… více