Jakub Šlouf

„Takový socialismus nechceme!“ [ePub]

Kultura protestu průmyslového dělnictva v českých zemích v letech 1945–1968
ISBN 978-80-7470-486-4
počet stran 480
vazba brož.
formát 143 × 205 mm
rok vydání 2023
obsahuje Místní a jmenný rejstřík
cena 249 Kč (vč. DPH)

Existovaly v období státního socialismu v Československu stávky? Souhlasili tehdejší zaměstnanci průmyslu s vládní politikou? Byli dělníci úspěšní v prosazování svých mzdových a sociálních požadavků? A jakým způsobem jejich tlak ovlivňoval celkovou společenskou a politickou realitu? Odpovědi budou pro mnohé čtenáře překvapivé. Po celé sledované období se totiž odehrávalo stávek značné množství. Průmysloví dělníci sice patřili v rámci diktatury k privilegovaným a loajálním částem společnosti, přesto paradoxně byli zdaleka nejčastěji protestující společenskou skupinou. Mohli si totiž na rozdíl od jiných dovolit razantně prosazovat své zájmy. Tehdejší stávky nebyly odbojovými akty, ale extrémní formou kolektivního vyjednávání, která kompenzovala deficit nezávislých zastupitelských orgánů. Vycházely namnoze ze mzdových a sociálních otázek, ke svým cílům využívaly často nižší stupně odborových a stranických organizací a nezřídka se legitimizovaly vůči nadřízeným institucím užíváním socialistické ideologie. Doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky je založeno na rozsáhlém archivním výzkumu a vychází ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

 

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (* 1982) Doktorské studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015, od téhož roku pracuje jako vědecký pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů České republiky a od roku 2018 též jako odborný archivář Národního archivu České republiky. Zabývá se zejména protesty obyvatelstva v podmínkách státně socialistických diktatur, dějinami průmyslového dělnictva a vývojem nižších organizačních složek komunistického hnutí. Mezi jeho knihy patří například Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 (Praha 2016), Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956 (Praha 2019), Mimořádný lidový soud v Praze 1945–1948. Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice (Praha 2020) a Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy (Praha 2021).

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole