České slovo 5. 9. 2001

[Recenze Dílo, sv. 3. Poštovní holub – Jablko s klína – Ruce Venušiny – Básně do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia]

Seifert v jubilejním roce

Teprve blížící se sté narozeniny básníka Jaroslava Seiferta se staly příležitostí k zahájení kritického vydání díla jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Vydání připravilo pražské nakladatelství Jiřího Tomáše Akropolis spolu s editory Jiřím Brabcem a Marií Jiráskovou a je rozvrženo do 16 svazků, které kromě sbírek básní zahrnou i publicistiku, vzpomínky a korespondenci. Poprvé budou sbírky vycházet v podobě nepoznamenané cenzurními zásahy a budou postihovat i proměny textu od rukopisu či prvních otisků k pozdějším podobám. Kromě textů uveřejněných knižně budou jednotlivé svazky obsahovat i básně z příslušného období do sbírek nezařazené. Kromě toho budou do jednotlivých svazků zařazovány i básníkovy překlady, které dosud nikdy souborně nevyšly a zůstaly roztroušeny v různých publikacích a periodikách. Zvláštní kapitolu, která může budit rozpaky, tvoří oddíl Dubia, kde budou otiskovány nepodepsané básně, u nichž nebylo možno Seifertovo autorství bezpečně určit. V jubilejním měsíci (básník se narodil 23. září) vychází jako první svazek číslo tři zahrnující básně sbírky vydané v letech 1929–1936. Obsahuje tři pro Seifertovu poetiku závažné sbírky Poštovní holub, Jablko s klína a Ruce Venušiny. Kromě toho jsou zde zastoupeny básně do sbírek nezařazené z let 1928–1933, překlady z téže doby a dubia. O oddílu Dubia editor v ediční poznámce píše, že „obsahuje verše, u nichž předpokládáme, ale nikoli s naprostou jistotou, Seifertovo autorství“. (Snad podvědomě se právě do této věty vloudila korektorská chybička, aby tuto nejistotu zvýraznila.) Svazek je ovšem velmi pečlivě edičně připraven editorem z nejpovolanějších, jímž Jiří Brabec bezpochyby je. Přitažlivost knihy zvyšuje i výtvarný doprovod, jenž je jednak převzat z prvních vydání sbírek, jednak je tvořen dobovými karikaturami a ilustracemi Františka Bidla, Adolfa Hoffmeistera, Rudolfa Kremličky, Eduarda Miléna, Antonína Procházky, Josefa Šímy a dalších. Důstojnou prezentaci Seifertova díla podtrhuje i decentní grafická úprava Luboše Drtiny.

Petr Kovařík

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole