Deníky Bohemia 6. 6. 2006

[Recenze Konec Přemyslovců v Čechách]

Jak dopadli Přemyslovci v českých dějinách
 

Praha – Nakladatelství Akropolis svou knihou Konec Přemyslovců v Čechách s předstihem připomíná důležité výročí, které připadá na letošní srpen. Dne 4. srpna totiž uplyne rovných sedm set let od zavraždéní posledního přemyslovského krále Václava lII. Tímto činem zakladatelská dynastie českého státu vymřela po meči.
Autor Cyril Hádek se ve své knize soustředí především na poslední Přemyslovce počínaje Přemyslem Otakarem II. a nejvíce místa vénuje okolnostem olomouckého zavraždéní mladičkého Václava III., události, jež i přes velkou snahu historiků nebyla nikdy objasněna. Autor shrnuje nejrůznější hypotézy o vrazích a zabývá se důsledky, které z této vraždy vyplynuly pro český stát. Byly to především boje o český trůn, jež nadlouho vyřešil až sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským.
To byl skutečné státnický čin, neboť už v tu dobu si nároky na český trůn činil pomalu sílící rod Habsburků. Zmocnit se trvale českého trůnu se jim však tehdy ješté nepodařilo.
Je zřejmé, že z vraždy lze vinit především příslušníky vysoké české šlechty, ať už ji způsobila spiknutím či nedbalostí. Tak na vraždu pohlížel už kronikář Karla IV., Beneš Krabice z Weitmile.
Autor velmi stručné shrnuje i prehistorii přemyslovského rodu počínaje mytickými zakladateli, ale vénuje se především hlavním událostem čtyř staletí, po která Přemyslovci vládli Čechům. Milníky této doby jsou dramatické události, mezi nimiž nechybí války a vraždy, ale skutečností zůstává, že právě Přemyslovci jsou rodem, který vytvořil a udržel český stát uprostřed Evropy. Žádný z přemyslovských králů se sice nestal císařem římské říše, ale Přemysl Otakar II. na tuto roli dokonce dvakrát aspiroval. Je nepochybné, že právě za vlády tohoto krále dosáhl český stát svého největšího rozmachu. Jeho říše sahala tehdy až k Jaderskému moři.
Kniha zmiňuje také osudy některých přemyslovských potomků, kteří nedosáhli na trůn, a nevyhýbá se ani levobočkům, jako např. v případě Přemysla Otakara II.
Právě sedmisetleté výročí vymření této zakladatelské dynastie českého státu je příležitostí k zamyšlení nad tím, jakými peripetiemi se vláda nad ním vyvíjela. V historii lze vždy najít inspirativní poučení i pro současnost a k tomu jistě Hádkova kniha svou měrou přispívá.

Petr Kovařík

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole