Divadelní noviny 22/2013

[Recenze Hodinový hoteliér a jiné hry]

Landovský tiskem

Soubor Hodinový hoteliér a jiné hry zahrnuje osmero divadelních a rozhlasových textů jednotného stylu, ale nestejné úrovně. Úvodní Případ pro vesnického policajta (1972), který se zhlédl v Gorkého Na dně, bychom rádi postrádali – landovská „řečnost“ zde překračuje míru snesitelnosti. Následuje vrcholný Hodinový hoteliér, jenž vděčí za svou divadelní pověst (stvrzenou dlouhou řadou provedení domácích i zahraničních) inspirativní „modelové“ inscenaci Evalda Schorma v Činoherním klubu 1969.

Umělecká síla Pavla Landovského spočívá v dialogu – v nápadité a vtipné jazykové charakterizaci tuctových i excentrických, všelijak bizarních postav z různých společenských, zejména těch okrajových, vrstev. Slabinou je naproti tomu nedostatek smyslu pro kompozici. Projevuje se jistou ledabylostí při výstavbě situací a vedení děje, který je často pohlcován nekonečnou řekou řečí.

V Landovského hrách se to hemží podvodníky a pokleslými živnostníky všeho druhu, traktovanými s útočnou komikou a v groteskní nadsázce. V Hodinovém hoteliérovi je koexistence pochybného obchodu s neméně pochybnou láskou nazřena v generační konfrontaci, ústící v nalezení jakéhosi životního smyslu.

Jistou příbuznost s Hoteliérem lze spatřovat v Supermance, ovšem v ženské perspektivě a na zřetelně nižší umělecké úrovni. Hra vznikla v době normalizace a ojedinělé inscenace se u nás dočkala až po Listopadu.

Dominance řeči v Landovského dramatické metodě se pozitivně uplatnila v jeho hrách napsaných pro rozhlas. V Objížďce dokázal dramatik slovem sugestivně zprostředkovat složitě propletený, politicky motivovaný děj normalizační „road story“, nadlehčovaný četnými dobovými absurditami.

Vrcholem nové tematické orientace je otevřeně disidentský Arest. Personál vazební cely na Pankráci ve zkratce reprezentuje hrstka skutečných i zdánlivých provinilců, kteří s humorem, nadhledem i strachem prožívají svou nejistou a nesnadnou čekatelskou situaci. Disidentský živel vnáší do této politicky neuvědomělé společnosti spisovatel Vaněk Ferdinand, v jehož plachém, leč rozhodném postoji vytušíme prvního disidenta Václava Havla. Hra podobně jako ostatní rozhlasové pokusy vyniká přesným popisem prostředí a výstižnou charakterizací jednotlivých typů, avšak liší se od nich efektním závěrem. Zvenčí se ozývá střelba a vězni se domnívají, že jde o vzpouru, a stavějí ze slamníků improvizované barikády. Brzy však vyjde najevo, že režisér Vávra „na vedlejším katru“ točí trilogii Osvobození Prahy. Vaněk to komentuje slovy Ten bude točit, až se utočí, což se zřejmě naplnilo jinak, než poslední spravedlivý předpokládal.

Závěrečná gaunerská komedie se zpěvy a tanci Protentokrát zbohatnem z roku 1997 je monstrum, technicky tak bujné, že by je zkrotila leda Laterna magica pod bičem zvěčnělého Alfréda Radoka.

Doslov editorky Lenky Jungmannové je pečlivým průvodcem životem a dílem Pavla Landovského. Chronologicky probírá jednotlivé hry, výstižně je charakterizuje a stručně interpretuje, evokuje dobové souvislosti. Pokouší se též vnést jasno do temnot normalizační kulturní situace, v níž si Landovský utajeně (pod přátelskými „pokrývači“) přivydělával. Například v populárním seriálu Jak se máte, Vondrovi?. Setkání disidenta s puncovanou soudružkou Jiřinou Švorcovou! To jsou paradoxy!

Doslov je doplněn soupisy divadelních a rozhlasových inscenací i jejich vydání.

Abych nezapomněl: nese titul Řečněj člověk Pavel Landovský.

 

Zdeněk Hořínek

Divadelní noviny 22/2013

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole