k Literárním novinám 44/2001

[Recenze Dílo, sv. 3. Poštovní holub – Jablko s klína – Ruce Venušiny – Básně do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia]

Seifert a jeho dílo – Ad LtN č. 41

 

Pod nepochopitelným názvem Z výnosů ediční komise I, snad humorným či svému stylu adekvátně neskromným („považujeme za nutné“), otiskly Ltn kritickou zprávu o prvním svazku Díla Jaroslava Seiferta. Spíše jde ale o normativní náčrt vlastního projektu (musím říci, že na realizaci takových snů jsem zvědav), s nímž se recenzované dílo neshoduje. Proto bych uvítal, kdyby Ltn poskytly prostor pro rozkolísání pisatelových apriorních mouder a pravd, jimiž s údernou inkluzivností autor nešetří. – Koncepce Díla JS vycházela z reálných možností dnešní nakladatelské a obecně kulturní praxe a snahy pořídit po svébytné historii seifertovských edic kriticky diplomatické vydání. To, co recenzent nazývá hybridností, lze stejně dobře označit kompromisem. Ten se ale rozhodně netýká ediční práce kolektivu Jiřího Brabce.
Jestliže vydáváme spisy Jaroslava Seiferta, zajímá nás Seifertův text. Apodikticky líbivá tvrzení: „Není možné svazovat život textu s životem autora,“ lze stejně dobře obrátit: není možné svazovat život (Seifertova) textu s životem jeho editorů (edic). Různočtení by se v Kosákem požadované „úplnosti“ patrně více než zdvojnásobilo a proměnilo by se v katalogizaci tiskových chyb (těch čítanek, sborníčků, zpěvníků! – například jedna báseň z Maminky by díky nejrůznějším okresním časopisům a novinám obsahovala cca 100 údajů!) spíš než v co jiného. Tedy sice v konkretizaci svého druhu, ale nepříliš seifertovskou. Neméně diskutabilní je umístění různočtení, kde Kosák vůbec nereflektuje, že u tak rozsáhlého projektu je tento systém v Čechách použit patrně poprvé. Umístění je předmětem volby a není svázáno jen estetickými hledisky. To, že padá pod stůl rušivé působení textu básně a aparátu, není vyargumentováno – o estetiku tu přeci nejde. Zvolená podoba umožňuje jak souvislé čtení, tak kritickou práci. Stejnou možnost poskytuje i způsob komentování. Dílo JS nesupluje monografie, jimž se blíží skvostné publikace Torstu, ani dílčí souhrnné studie České knižnice. O jakou normu se to Kosák opírá, splývá-li mu kritická příprava textu s tímto? Volba edovaného textu se nerovná interpretaci různočtení (kauzalita je opačná). Kuse citované dopisy budou celé ve svazku Korespondence (o projektu jako celku neříká Kosák nic). Není pravda, že editor neinformuje o práci s textem. Stačí číst pozorně: emendace jsou vyznačeny (např. s. 192). Nejasnost, která nad volbou textu Kosáka jímá, je zajetím ve vlastních představách a nedostatečné praxi. – Ediční projekt nikdy neměl ambici elektronické podoby: proč to ale nevytknout? Ilustrace mají Kosákem rozpoznaný cíl: sugestivně ilustrovat dobu vzniku. Proč ale nevytknout, že nejsou dokumentem o knižní kultuře? Kde je psáno, že „grafické zvládnutí“ rovná se neumístění obrázku pod text? Co je špatného na „pouhém (sic!) zpřístupnění textů“? Když víc než polovina Díla vychází knižně vůbec poprvé! Výtka, že je knížka hezká, může potěšit, ale po zaujatém, nevyrovnaném výkonu se mi zdá, že Kosákův text se se svým předmětem více než míjí. Na jedné straně stojí cíle a prostředky naše, na druhé recenzentovy (práce jiného typu). Je ale otázkou, zda tato bohatě ilustrovaná skutečnost je chybou naší, či chybou recenzentovou. Extrapolovanost názoru se ještě nerovná kritickému uvažování.

P. S. Kruh přátel českého jazyka pořádá ve středu 31. 10. v 18 hod. na Filosofické fakultě UK v Praze, č. dveří 18, diskusní večer na téma Jaroslav Seifert a ediční příprava jeho spisů. Úvodní slovo pronese doc. Jiří Brabec.

Filip Tomáš, redaktor Díla Jaroslava Seiferta

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole