Spisy Ladislava Grosmana 4: Dopisy Mileně

[Recenze Dopisy Mileně]

Jaké byly osobní názory a pohledy na svět slovenského spisovatele Ladislava Grosmana, autora novely Obchod na korze? Čtvrtý svazek ze série jeho spisů představuje spisovatelovu reflexi dramatických událostí kolem židovské domoviny, Izraele, v sedmdesátých letech.

Čtvrtý svazek spisů tvoří dopisy, které autor přímo či nepřímo adresoval rodinné přítelkyni Mileně do Švýcarska. Zahrnuje jak dopisy skutečné, tak literární, s jejichž pomocí se autor v emigraci vyrovnával s šokující realitou tzv. jomkipurské války (1973), rozpoutané přepadením Izraele egyptskými a syrskými vojsky v Den usmíření (Jom kipur). Reálně i imaginárně zpravoval svou dávnou přítelkyni o stavu civilního izraelského zázemí i o svém vlastním rozpoložení a sdílel tak prožívanou úzkost o bytí své nové domoviny. Vedle dopisů obsahuje svazek i povídky s jomkipurskou válkou spjaté.

Další knihy v sérii

Pětisvazkové spisy prozaika a scenáristy Ladislava Grosmana představují poprvé celek jeho literárního díla: romány, novely, povídky, scénáře, dramatické práce, články, rozhovory a výběr z korespondence. Vedle světoznámé novely Obchod na korze, podle níž byl natočen dodnes aktuální film Jána Kadára a Elmara Klose, oceněný Oscarem (1965), zde čtenáři najdou román Z pekla štěstí, literární adaptaci nedokončeného románu Adam, novelu Nevěsta, obsáhlý soubor povídek, literární Dopisy Mileně i scénáře, dramatické texty a drobnější práce. Tím nejcennějším v Grosmanově díle je zobrazení zaniklého meziválečného světa slovenských Židů, v němž prožil své dětství, a literárně naléhavé svědectví o hrůzách holokaustu. V povídkách a literárních dopisech o jomkipurské válce a životě v Izraeli v letech sedmdesátých přibližuje Grosman českým čtenářům zblízka svět, který v dané době mohli vnímat jen skrze neprostupnou clonu železné opony.

Ladislav Grosman

Prozaik a scenárista Ladislav Grosman (* 1921 v Humenném – † 1981 v Kironu) pocházel ze slovenské židovské rodiny, dětství a dospívání prožil na východním Slovensku. Za války byl dva roky ve vojenském pracovním táboře, zažil perzekuci i ilegalitu. V září 1945 se přestěhoval do Prahy. Vystudoval Vysokou školu politickou a sociální, doktorát filozofie získal na Fakultě pedagogiky a psychologie UK. Pracoval jako redaktor a lektor v časopisech a nakladatelstvích, v letech 1965–1968 se stal dramaturgem a scenáristou ve Filmovém studiu Barrandov. Knižně debutoval v roce 1965 novelou Obchod na korze, přeloženou posléze do mnoha jazyků. Kniha próz Nevěsta vyšla v Československu až po jeho emigraci do Izraele. V exilu stačil vydat pouze jednu novou knihu Hlavou proti zdi. Od ledna 1969 působil jako lektor slovanských literatur na univerzitě Bar-Ilan poblíž Tel Avivu, těsně před svou smrtí přednášel také scenáristiku a dramaturgii.

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole