Lidové noviny 3. 1. 2004

[Recenze Dílo, sv. 9. Šel malíř chudě do světa – Maminka – Koulelo se, koulelo – Chlapec a hvězdy]

Holan číslo 8, Seifert číslo 9

 

Sebrané spisy klasiků české poezie jdou pomalu, ale jistě do cíle
Dva velikáni české literatury, které pojilo osobní přátelství, dnes oslovují českou veřejnost svým souběžně vydávaným životním dílem. Zatímco nakladatelství Paseka prezentuje Spisy Vladimíra Holana (1905–1980) postupně od prvního do patnáctého svazku (knihou č. 8 se tedy edice dostala do druhé poloviny), z nakladatelského domu Akropolis vychází vzorně zpracovaný literární odkaz Jaroslava Seiferta (1901–1986) na přeskáčku. Z plánovaných šestnácti dílů je jich na světě zatím šest.

Genius, nebo mašina na výrobu literatury?
Holanovy spisy připravoval už v letech 1965–1988 pro nakladatelství SNKLU (respektive Odeon) známý holanovský editor Vladimír Justl (nar. 1928). Oněch jedenáct svazků dnes tvoří soubor stěží kde dostupný, i jednotlivé tituly patří k antikvárním vzácnostem. To, co od sklonku roku 1999 nabízí nakladatelství Paseka (k ediční přípravě si erudovaný Justl přizval Pavla Chalupu), je „druhé, revidované vydání“: prvních devět svazků má být identických, desátý bude rozšířen o několik drobností, novinkou jsou čtyři svazky veškerých Holanových překladů. Nejnovější svazek, Nokturnál, obsahuje mimo jiné proslulou Noc s Hamletem a také Noc s Ofélií či Toskánu.
Pohříchu ani v těchto spisech se nedočkáme Holanových dopisů, přestože je Justl, jak řekl roku 2000 v rozhovoru pro LN, sbírá „dobré čtvrtstoletí“. Podle jeho přesvědčení „na korespondenci je čas“. Není takové otálení problematické? Příležitost zařadit Holanovy epistolografické výkony do souborného vydání jeho díla se už nemusí naskytnout nikdy. A odpovědět na otázku, zda Holanova korespondence bude za takových padesát let zajímat více nebo méně lidí než dnes, patří k lehčím intelektuálním výkonům.

Kniha Seifertových dopisů
To editor Díla Jaroslava Seiferta, Justlův generační druh Jiří Brabec (nar. 1929), vyhradil Seifertově korespondenci samostatný svazek (č. 15). Kdy se ovšem tyto vesměs neznámé listy dostanou ke čtenářům, můžeme jen hádat. V Akropoli sice Seifertovo dílo uspořádali chronologicky, na trh ho ale uvádějí v pořadí libovolném: od září 2001 vyšlo do této chvíle šest svazků: č. 1, 2, 3, 7, 9 a 11.
V tom zatím posledním (č. 9) se sešly sbírky: Šel malíř chudě do světa, Maminka, Chlapec a hvězdy, s nimi i báseň Koulelo se koulelo. Původní předsevzetí nakladatele Ladislava Horáčka, totiž vydávat ročně tři až čtyři svazky Spisů Vladimíra Holana, se sice nenaplňuje, i tak buďme rádi, že v průměru přibývají za rok aspoň svazky dva. Při zachování dosavadního tempa se v roce 2007 holanovská edice završí. A Seifert? Zatím tři svazky ročně, takže na konci roku 2006 by mohlo být dílo (tedy: Dílo) hotovo. Bohudíky.

Jaromír Slomek

,

 

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole