Lidové noviny 7. 1. 2009

[Recenze Sex Wars]

Prorok s maskou spisovatele
 

Pod názvem Sex Wars vyšel nyní český výbor z publicistiky Stanislawa Lema, známého polského sci-fiautora.
Všechna zásadní díla Stanislawa Lema (1921–2006), spolu s bratry Strugackými nejznámějšího východoevropského autora science fiction, už byla v minulých desetiletích vydána. Ke slovu přicházejí paběrky a doplňky vydávané péčí nakladatelství Akropolis. Po raném, úsměvně neohrabaném Lemově literárním pokusu Marťan vychází v českém překladu výbor jeho publicistiky, která vznikala na opačném konci jeho autorské dráhy. Výbor Sex Wars poskytuje podrobnější vhled do autorova myšlení než jakýkoliv z jeho románů.
Jedná se o články psané pro různé časopisy, o tvorbu na okraj literatury, jak říkal Karel Čapek. Lem v nich vystupuje bezprostředně sám za sebe, jako stárnoucí futurolog píšící se směsí sebeobdivu a sebeironie. Nejraději se považuje za proroka, který se z opatrnosti vyjadřoval formou sci-fi a nyní cítí lítost, že čtenáři neprohlédli, jak vážně byla jeho slova míněna.
Lem rád domýšlel do důsledků jevy, které pozoroval okolo sebe. Ony důsledky občas sahají až do krajnosti v nejlepší tradici swiftovské publicistiky. Autor je zábavný právě svou podvojností – urputností, s jakou bere vážně stav světa, a tichým smíchem, s jakým o něm přemýšlí a píše.

Navrhuji pokojnou genocidu
Jeho postoje se častokrát tvrdě střetly s polskou katolickou tradicí a nejinak je tomu i v titulní stati, kde na jednu stranu vah klade protipotratový boj konzervativců a na druhou nárůst světové populace.
Logickým vyústěním je „skromný návrh“ na pokojnou genocidu, kterou si možná vynutí příliv obyvatel třetího světa dotírající na pevnosti blahobytu světa nejvyspělejších zemí.
Následující obsáhlá esej Weapon Systems of the 21st Century svým pojetím odkazuje na autorovy slavné recenze neexistujících knih. V tomto případě Lem excerpuje dějiny vojenství vydané hluboko v naší budoucnosti. Na vývoj nových zbraní – jako ostatně na veškerou techniku – používá analogie ze světa biologie. Technika prochází podobnou evolucí jako živé organismy, i když třeba obrácenou.
Lidské armády budou postupně vytlačeny zbraňovými systémy na principu hmyzu – miniaturními špióny či zbraněmi, které dolezou po tisících jako jednotlivé součástky na místo zásahu a teprve v první linii se poskládají do provozuschopné zbraně. Zdánlivě chlapecké gusto, s jakým se zde popisují nové a ještě novější hrozby pro lidstvo, se mezi řádky začne proměňovat v jízlivou satiru na válečné zbrojení.
Dalším úhelným kamenem Lemova myšlení kromě biologických a kybernetických paralel je koncept náhody. „Filozofii náhody“ věnoval již svou teoretickou knihu z roku 1968. Stanislaw Lem upozorňuje na naši víru, že svět je logicky uspořádaný a řídí se univerzálními pravidly. Tato víra je však pouze odrazem naší touhy takový uspořádaný svět mít. „Každá kultura byla a je pro to, aby každá ledabylost a nahodilost stála v záři Náklonnosti nebo – přinejmenším – Nutnosti,“ píše.
Za fasádou pravidel vládne džungle náhody, od mikroskopických rozměrů (Heisenbergův princip) až po dimenzi kosmickou. Během studijního pobytu v Berlíně sepsal Lem esej Das kreative Vernichtungsprinzip, v níž na základě astronomických výzkumů ukazuje, že život často vděčí za svou existenci katastrofám a zániku života jiného.
Podobně jako jinému esejistovi Umbertu Ecovi se Lemovi málokdy daří být vtipný a chytrý zároveň, ale většinou je alespoň jedním z toho, což stačí. Příjemná je i eklektičnost jeho myšlení, zčásti podpořená narůstajícím věkem. Neváhá hned vedle časopisu Science citovat německý týdeník Spiegel a rozkročenost zájmů vede k nečekaným srovnáním.
Cenné jsou také autorovy životopisné vzpomínky a ohlédnutí za vlastní tvorbou. Lem si zjevně více cenil svých teoretických, „futurologických“ prací. Za mnohé ze svých nápadů prý vděčil právě informační odříznutosti od Západu, která mu dodala odvahu uvažovat o budoucích věcech po svém, bez vlivu již existující literatury.


Ivan Adamovič

Hodnocení LN: * * * * *

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole