Literární noviny 45/2001

[Recenze Dílo, sv. 3. Poštovní holub – Jablko s klína – Ruce Venušiny – Básně do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia]

Ad LtN č. 44

 

V odpovědi Filipa Tomáše (LtN 44) se několikrát objevuje slovo norma, které má v jeho pojetí zřetelně negativní význam. K tomu bych rád poznamenal několik slov.
V textologii se na každém kroku setkáváme s množstvím norem, které jsou založené na konvenci a do jisté míry na konsensu. Tyto normy reflektují, alespoň částečně, různorodost editovaných textů, které jsou vydávány vždy pro odlišné účely. Nevznikly pro všechny případy a ani ne na věčnost. Nemusíme je slepě přijímat, ale zcela ignorovat je také nemůžeme. Domnívám se však, že je vždy účelné postoj k nim v komentáři zdůvodnit. Dílo Jaroslava Seiferta se definuje jako vydání kritické. Avšak slovo kritický necharakterizuje jen způsob práce s textem, ale i vybavení vydávaného textu různými druhy komentáře; chápeme ho v naší tradici jako normu a také s ním tak zacházíme. Přičemž nárok, který je deklarován slovy „dílo“ a „kritické vydání“ implikuje typ komentáře, jenž se blíží tzv. komentáři vědeckému. V Díle J. S. se však z řešení, která nabízejí stejně ambiciózní projekty, uplatnilo jen velmi málo. Naopak jedinou „novinku“, kterou představuje různočtení a komentář pod textem, využívali už editoři v devatenáctém století. Nakonec si všimněme, že způsob komentování v Díle J. S. má některé ojedinělé charakteristiky tzv. vědeckého komentáře, avšak ve většině tento charakter nenaplňuje a směřuje ke komentáři tzv. čtenářskému. V tomto smyslu tedy Dílo Jaroslava Seiferta svým nárokům nedostálo.

P.S.: Ke své polemice připojil Filip Tomáš pozvánku na diskusní večer Klubu přátel Českého jazyka, který byl věnován ediční přípravě Díla Jaroslava Seiferta. Večer se konal po vydání třetího svazku, v kterém je již způsob práce s textem definován. Z toho vyplývá, že ani koncepce celého Díla se už pravděpodobně měnit nebude. V žádném případě nešlo tedy o oponenturu, jednalo se v pravém slova smyslu o večírek na počest Díla Jaroslava Seiferta. Aby diskusní večer Dílu Jaroslava Seiferta opravdu prospěl jinak než jako reklama, bylo by žádoucí představit projekt před vydáním „pilotního“ svazku.

Michal Kosák


Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole