Mladá fronta DNES 22. 10. 2005

[Recenze Niternost a existence. Úvod do Kierkegaardova myšlení]

Niternost a existence / Úvod do Kierkegaardova myšlení


Monografie z pera vědeckého pracovníka Filozofického ústavu AV ČR Jiřího Olšovského (1952) vychází ze studií, které v uplynulých letech porůznu publikoval na téma myšlení dánského filozofa Sorena Kierkegaarda (1813–1855). „Na rozdíl od Kierkegaarda, který se často kvůli svému sokratovskému záměru probouzet člověka z upadlosti, jak výslovně píše, musel vyjadřovat v náznacích a nepřímo, se v této práci pokouším o co největší (...) jasnost a srozumitelnost, aby tak mohla vysvitnout alespoň do určité míry pravda o Kierkegaardově myšlení. Nejde mi o ,ostrou' kritiku a ,vyvracení' Kierkegaardova myšlení, nýbrž především o výklad tohoto myšlení, a to s náznaky ,mírného' odstupu od daného typu myšlení,“ předesílá Olšovský. Kierkegaardovo dílo zprostředkovávají dvě tuzemská nakladatelství – pražský Kalich, kde vyšel filozofův poslední spis Okamžik a kde připravují Pojem úzkosti, v brněnském Centru pro studium demokracie a kultury, v němž vycházejí nejen Dánova díla, nýbrž i tuzemské monografie o něm (zatím Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti od Marie Mikulové Thulstrupové a Kierkegaard – Hermeneutická interpretace od Václava Umlaufa).


(jch) 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole