Mladá fronta DNES 25. 5. 2005

[Recenze Dílo, sv. 6. Vějíř Boženy Němcové – Světlem oděná – Kamenný most]

Vyšel další svazek Seifertova díla
 

Dílo Jaroslava Seiferta, který řídí literární historik Jiří Brabec, má další svazek – s pořadovým číslem šest. Kniha o sto třiceti šesti stranách se prodává za 180 korun.
 

Nynější titul zahrnuje tři básnické knihy z napjatého období druhé světové války, kdy se básník zaměřil na symboliku Prahy a na tragický osud Boženy Němcové.
Do svazku jsou zařazeny dvě básnické skladby z roku 1940, Vějíř Boženy Němcové a Světlem oděná, a sbírka Kamenný most (1944). Vějíře Boženy Němcové, který poprvé vyšel ke 120. výročí narození autorky Babičky, se v roce 1940 prodalo celkem deset tisíc výtisků, všechna zmíněná díla se dočkala minimálně devíti vydání.
„Sloučení těchto tří básnických knih do jednoho svazku Díla Jaroslava Seiferta není náhodné a není motivováno pouze chronologickým hlediskem (za protektorátu Seifert jiné knihy v prvních vydáních nepublikoval) či tematickou příbuzností jednotlivých celků; přihlížíme i k tomu, že sám autor později spojil tyto tři básnické knihy do jednoho knižního celku,“ píše v ediční poznámce editor svazku Jiří Flaišman. Tradičně mohou čtenáři srovnávat první knižní vydání, které se stalo výchozím, s těmi pozdějšími, ale také s časopiseckými a novinovými otisky. Obrazový doprovod zahrnuje reprodukce obálek, přebalů knižních vydání i ukázky z původního výtvarného doprovodu, jehož autory byli například Karel Svolinský nebo Eduard Milén.
V chronologii vydávání jde o devátou knihu na trhu z náročně pojatých sedmnáctidílných Seifertových spisů. Ještě letos by měl vyjít svazek 8, jehož základem bude sbírka Praha. Na vydání čekají například publicistické svazky či Seifertova korespondence.

(aho) 

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole