Mladá fronta DNES 7. 12. 2001

[Recenze Dílo, sv. 1. Město v slzách – Samá láska – Básně a prózy do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia]

Seifertovy spisy jsou bohatší o další svazek

 

Spisy jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu, jejichž edici nakladatelství Akropolis zaháj ilo v září u příležitosti oslav stého výročí narození Jaroslava Seiferta, pokračují druhým vydaným svazkem. Ten nese pořadové číslo 1 a celou řadu nazvanou Dílo Jaroslava Seiferta (DJS) tak fakticky otevírá. Před čtvrt rokem byly spisy zahájeny svazkem s pořadovým číslem 3 a základem této knihy byly básníkovy sbírky Poštovní holub (1929), Jablko s klína (1933) a Ruce Venušiny (1936). Páteří nyní na pulty dodané publikace (224 stran, cena 249 korun) jsou dvě sbírky: autorův knižní debut z roku 1921 Město v slzách a následující sbírka z roku 1923 Samá láska. Za nimi následuje oddíl Básně a prózy do sbírek nezařazené (1918–1922), který „poprvé přetiskuje Seifertovy juvenilie, práce příležitostné, verše a prózy stojící mimo první dvě Seifertovy knihy básní“, jak stojí v ediční poznámce. Editorem svazku je mladý bohemista Jiří Flaišman, odborným redaktorem knihy zkušený literární historik Jiří Brabec, jenž spolu s Marií Jiráskovou řídí vydávání DJS. To by po dokončení mělo čítat šestnáct svazků. Kromě toho kniha s pořadovým číslem 1 obsahuje „veškeré Seifertovy práce překladatelské z prvního pětiletého období“. Jedna tisková strana pak na konci publikace přináší tři epigramy, nesignované sice, ale „u nichž je značné pravděpodobné, že jejich autorem je Jaroslav Seifert“. Mezi texty, které byly pro tento svazek vytaženy z dobového tisku, nalezneme kupříkladu lyrizující prózu Láska, otištěnou v červnu 1918 v časopise Omladina, nebo dvě prozaické miniatury, Kytice růží a Červený květ, publikované o dva měsíce později v listu Mladý socialista. Zcela na okraj: právě v těchto dnech je tomu 80 let, co byl Seifertův debut Město v slzách vydán – stalo se tak počátkem prosince 1921 v Komunistickém knihkupectví a nakladatelství Rudolfa Rejmana v Praze, Perštýn 6, přičemž na obálce bylo autorovo příjmení uvedeno chybně: Seifrt. Knihu tehdy graficky upravil a kresbami opatřil Karel Teige. Jeho díla – společně s pracemi Otakara Mrkvičky, Cyrila Boudy a Karla Svolinského – také tvoří výtvarný doprovod teď vydaného 1. svazku DJS. Zatímco ještě v roce 1989, kdy pospolu vyšlo pět Seifertových sbírek – Město v slzách, Samá láska, Svatební cesta, Slavík zpívá špatně a Poštovní holub –, dosáhl náklad takového souboru třiatřiceti tisíc výtisků, nynější spisy mají náklad jednoho tisíce exemplářů u každého dílu. „A dosavadní prodejní ohlas je bohužel docela skromný,“ bilancuje čtvrt rok, kdy se objevil první svazek DJS na pultech, Jiří Tomáš, jenž šéfuje nakladatelství Akropolis. „Velkorysá podpora“, za niž nakladatelství v tiráži děkuje Ministerstvu kultury ČR, městu Kralupy nad Vltavou (což je básníkovo rodiště) a firmám Europapier-Bohemia a Tercie Praha, je tudíž zcela na místě – bez takové pomoci by Dílo Jaroslava Seiferta bylo prakticky nerealizovatelné.

Josef Chuchma

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole