Mladá fronta DNES 8. 9. 2001

[Recenze Dílo, sv. 3. Poštovní holub – Jablko s klína – Ruce Venušiny – Básně do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia]

Začaly vycházet Seifertovy spisy

 

Tři týdny před stým výročím narození Jaroslava Seiferta, jež připadne na 23. září, začaly v pražském nakladatelství Akropolis vycházet sebrané spisy tohoto jediného nositele Nobelovy ceny, kterého české písemnictví má. „Šestnáctisvazkové Dílo Jaroslava Seiferta si klade za cíl zpřístupnit celý dostupný rozsah básníkovy slovesné tvorby. Do jednotlivých svazků budou řazeny v chronologickém pořadí sbírky či soubory básní, na jejichž redakci se autor podílel, dále verše nezařazené do sbírek i básně z rukopisů,“ píše v ediční poznámce na úvod vydaného svazku literární historik Jiří Brabec, jenž spolu s Marií Jiráskovou projekt řídí. Brabec dodává, že spisy pojmou i Seifertovy překlady, novinářské texty či prózy, výběrově bude publikována korespondence. Onen úvodní svazek, jenž ve spisech nese pořadové číslo 3, obsahuje tři sbírky z let 1927–1936: Poštovní holub, Jablko s klína, Ruce Venušiny. Druhou poloviny svazku o 264 stranách tvoří knižně nevydané verše z let 1928–1933, překlady, jež autor porůznu publikoval v letech 1929–1936, a také nepodepsané básně, u nichž se předpokládá – ne však s absolutní jistotou! – Seifertovo autorství. Nakladatel Jiří Tomáš, jemuž patří značka Akropolis, chce ustálit vydávání Díla Jaroslava Seiferta na třech svazcích ročně, v rytmu květen, září a listopad. Letos ještě vyjde svazek s pořadovým číslem 1 (Město v slzách, Samá láska), pro příští rok jsou připraveny svazky č. 11 (Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem), č. 9 (Šel malíř chudě do světa, Maminka, Chlapec a hvězdy) a svazek č. 2 (Na vlnách TSF, Slavík zpívá špatně). Jiří Tomáš upozorňuje, že průběžně dochází k různým nálezům, například v Ústí na Labem byla objevena řada Seifertových rukopisů, jež bude třeba zpracovat. Kapitolou samou pro sebe je korespondence, jejíž majitelé si nejednou kladou nadnesené podmínky; kupříkladu mají zveličené představy o výši honorářů. Dnes tedy nelze naprosto pevně říci, že u čísla šestnáct se spisy zastaví. Každopádně na tento počet svazků se Jiřímu Tomášovi podařilo sehnat sponzorskou podporu. „Bez ní by jednotlivé tituly stály okolo pěti set korun,“ podotýká nakladatel. Kdežto takto úvodní kniha, ilustrovaná, vázaná a s přebalem, přijde zájemce na 264 korun. Jiří Tomáš zvolil startovní náklad pro Seifertovy spisy jeden tisíc výtisků a je zvědav na čtenářský ohlas, tím spíš, že jde o kritické vydání. „U každé básně jsou proto zaznamenány proměny textu od rukopisu či prvních otisků k pozdějším podobám v jednotlivých vydáních sbírek,“ uvádí Jiří Brabec a Jiří Tomáš upozorňuje, že u nás není zvykem – ani ve spisech – verše číslovat. Právě toto řešení bylo zvoleno pro Dílo Jaroslava Seiferta: verše po levé straně doprovázejí číslice po pěti, jež usnadňují orientaci v textu, pod básní je pak zdokumentován její textový vývoj, případně jsou též připojeny vysvětlivky. „Byl to grafický oříšek, s nímž se knižní úpravce Luboš Drtina podle mě vyrovnal velmi slušně. Čtenář není doprovodnými informacemi rušen,“ pochvaluje si nakladatel. Patnáct let po básníkově skonu se tak rozbíhá vydání spisů, jež už se nemusí potýkat s cenzurou, jak tomu v případě sedmisvazkového Díla Jaroslava Seiferta, které vycházelo v letech 1953–1970.

Josef Chuchma

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole