Mozaika, ČRo Vltava 8. 1. 2015

[Recenze Dílo. Svazek I (1894–1908) a II (1909–1914)]

Dílo Františka Gellnera je přístupné v Kritické hybridní edici

 

Souborné Dílo Františka Gellnera vychází v nakladatelství Akropolis. Jde o první titul Kritické hybridní edice připravované badatelským týmem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Dvousvazkový počin poprvé přináší kompletní vydání dochovaných autorových textů, rozsáhlou korespondenci i jeho dílo výtvarné.

Co všechno Dílo Františka Gellnera (1881–1914) nabízí
 
Dva svazky o celkem tisíci stranách – čtenářské vydání – obsahují básnické, prozaické, publicistické texty a básnické překlady. Jádro první knihy, z mladšího autorova období (1894–1908), tvoří sbírky Po nás ať přijde potopa!Radosti života. Druhá dílo z období tzv. brněnského (1909–1914), v němž vznikala většina básní sbírky Nové verše a texty jediné za autorova života publikované knihy próz Cesta do hor a jiné povídky

Knihy tvoří to, co František Gellner sám pro vydání uspořádal, dále v chronologickém pořadí texty seřazené podle žánrové příslušnosti v chronologickém pořadí (včetně rozsáhlé epické básnické skladby Don Juan, románu Potulný národ či dramatu Přístav manželství

 

Proč je kritická edice „hybridní“ 
 
Hybridnost spočívá v přílohovém DVD, na němž je aplikace zpřístupňující vědeckou edici až po úroveň naskenovaných rukopisů a výtvarného díla, které v celkovém rozsahu též dosud nebylo publikováno. 

„Já držím pohár ve své dlani. / Je zpěněný a přetéká. / Já držím pohár ve své dlani, / jenž čeká na rty člověka.“ To je první sloka básně Františka Gellnera, který ji roku 1901 zařadil do sbírky nazvané Po nás potopa. Je notoricky známá, básně z tohoto období jsou oblíbené, často přednášené, dokonce zhudebňované. A jaké jsou poslední verše ironika a provokatéra Františka Gellnera? Jedna z básní datovaných rokem 1914 má název Milostná píseň. V prvních čtyřech verších čteme: „Přes povinnosti příkaz svatý / můj život s tvým je úzce spjatý. // Neklam se. Do duše ti vidím / a myslím, že tě nenávidím.“ Jak daleká cesta a tvůrčí změna byla od první citované básně k poslední? Počítáme-li roky, dlouhá ne, autor se dožil 33 let (od září 1914 je prohlášen nezvěstným). Rozsáhlé Dílo Františka Gellnera ale dokazuje, že z omezeného poháru času pil básník, prozaik, výtvarník i publicista do sytosti. 

 

Milena M. Marešová

Mozaika, ČRo Vltava, 8. 1. 2015

 

 

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole