Olomoucký deník 9. 4. 2013

[Recenze Automatická madona. Antologie Skupiny Ra]

 

Dvě silné básnické kávy

Pokud máte v dnešní nepoetické době rádi poezii, pak vás snad následující řádky potěší. Nabídnu vám totiž dva zajímavé knižní tituly, z nichž jeden považuji za objevný a druhý za roztomilý.

O ten první se postaral českobudějovický bohemista a editor Michal Bauer, který se dlouhodobě zabývá studiem proměn české literatury v problematických 40. a 50. letech minulého století. V rámci edice Skrytá moderna nyní vydal svazek nazvaný Automatická madona s podtitulem Antologie Skupiny Ra. Zasvěcenější z vás si jistě pamatují, že jde o umělecké seskupení básníků a výtvarníků, kteří vyznávali surrealistickou tvůrčí metodu a převzali štafetu po nezvalovsko-teigovské generaci 30. let. Bauer ve vstupní studii nazvané Fragmenty horizontu podrobně seznamuje čtenáře s literárním děním od konce první republiky až po únorový převrat roku 1948 a jeho neblahý dopad na různorodost literárního tvoření. Hledá v něm místo, které členové Skupiny Ra zaujímali, zasvěceně přibližuje jejich literární, výtvarné a fotografické práce. Vymezuje rozdíl mezi tvůrčí metodou předválečné a poválečné surrealistické generace. Ta druhá kromě psychologického automatismu vyznávala i aktivitu lidského vědomí a komplexnější propojení všech skutečností, jež ho obklopovaly, slovní hledačství, metodu variací. Do jejich pohledu na svět se neodbytně vryly otřesné válečné zážitky. Odmítali „mechanickou civilizaci“, volali po novém lyrismu atp.

Bauer se také pokouší nalézt vysvětlení pro samotný název seskupení, který je samotnými umělci vykládán různě. Jak všeobecně známo, učebnicový výklad směřuje k městu Rakovník, ale… Jasno není ani kolem data vzniku skupiny, neboť je odkazováno na léta 1936 (světlo světa spatřila Edice Ra) a 1947 (skupina uspořádala společnou výstavu pojmenovanou po výše uvedené edici).

Těmito problémy se budou i nadále trápit literární historikové, pro současného čtenáře je nejdůležitější, že má v rukou jinak těžko dostupné texty a obrazy V. Zykmunda, L. Kundery, Z. Lorence, O. Mizery, J. Istlera ad. Sborníky či almanachy A zatím co válka nebo Roztrhané panenky jsou totiž ceněnými sběratelskými raritami. Kromě toho vám editor nabízí i ukázky z překladů raristů (inspirační zdroje či tvůrčí kontakt s literární Evropou byl před únorovou gilotinou zcela běžnou a nutnou skutečností), celkový obraz doplňují i jejich eseje, kunsthistorické texty a výtvarná publicistika. Hovořit o čisté sazečské práci nakladatele Filipa Tomáše je zbytečné, protože neznám jeho jediný vydavatelský přešlap.

Velkou radost si již několik let dělají v dalším pražském nakladatelství Dokořán. V edici nazvané „mocca“ nabízejí „malou, ale silnou kávu“ v podobě skvostů české a světové poezie. Tu poslední nazvanou Na hrobě bubnují padající pomeranče osladil svými verši Konstantin Biebl. Jde o malý, ale reprezentativní průřez celou básníkovou tvorbou z let 1921–1951. Spojovací nití je téma lásky, chybět samozřejmě nemohou ani poetické ozvěny z cesty na Jávu. Mimochodem o ní chtěl básník vydat celou knihu, ale údajně nebyl se svými texty spokojen. Učinil tak až editor Jakub Sedláček, který přesně po padesáti letech od básníkovy smrti v r. 2001 připravil pro nakladatelství Labyrint sličný svazek nazvaný jak jinak Cesta na Jávu.

Petr Hanuška

  Olomoucký deník 9. 4. 2013

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole