Tisková zpráva Galerie hlavního města Prahy, červenec 2004

[Recenze Západ]

Antonín Slavíček: malíř slunečného léta

Velká retrospektiva malířského díla Antonína Slavíčka (1870–1910) ve výstavních sálech Městské knihovny nabízí řadu obrazů, které lze považovat za výtvarné podobenství léta. Za všechny připomeňme Červnový den (z fondů Národní galerie), který se do expozice po několika týdnech opět vrátil. Autorka výstavy Jana Orlíková o obrazu říká: „Jeho barvy doslova planou a jeho technika je brilantní.“ Ať už tedy bude letošní léto jakékoli – třeba i deštivé a chladné, to pravé slunečné léto lze nalézt na Slavíčkových obrazech.
Zcela nově se na výstavě objevila malba Jatky v Páté čtvrti z roku 1905, kterou také zapůjčila Národní galerie v Praze. Zavěšena do sousedství obrazů Ze staré Prahy (1902) a Kaprova ulice před asanací (1908), doplňuje představu o Slavíčkově vztahu k české metropoli.
Obměny doznala i výstavní kolekce kreseb. Důvod je ryze praktický: papír, na kterém jsou kresby vyvedeny, je velmi citlivý; dlouhodobé vystavování na denním světle by ho mohlo poškodit.
Slavíčkovu retrospektivu doprovází také výpravná monografie, kterou – podobně jako drobnější katalog výstavy – vydala pražská společnost Gallery. Na stránkách výtvarného čtrnáctideníku A teliér publikaci recenzoval historik umění Vojtěch Lahoda. V obsáhlé, celostránkové recenzi, která si všímá zejména statí Petra Wittlicha a Karla Srpa, mj. čteme: „Publikace má kromě uvedených a obsahově nesporně “výživných„ textů, jejichž význam je stěží možné vyčerpat v jediné recenzi, více než dvě stě kvalitních reprodukcí. Po velké publikaci Jana Preislera se nám tak zdařile doplňuje aktuální výbava českého umění přelomu 19. a 20. století.“
Za pozornost stojí i další ediční počin, který se Slavíčkovou výstavou souvisí. Pražské nakladatelství Akropolis uvedlo na trh nové vydání románu Karla Václava Raise Západ, tedy díla z roku 1899, které Antonína Slavíčka bezprostředně inspirovalo k pobytu v Kameničkách na českomoravském podhorském pomezí. Malíř, jak v zasvěceném a obsáhlém doslovu připomíná literární historička Jaroslava Janáčková, „přiváben Západem našel při hledání zdánlivě tehdy nemalebné, drsné krajiny jako zdroj malířské inspirace obec Kameničky.“ Slavíček to místo zvěčnil „názvy obrazů, jež každý strom a každý kousek země po svém vztahují k čemusi jako k duši nám milé krajiny, k duchu domova“.
Většina dosavadních vydavatelů Západu doprovázela Raisův text klasickými ilustracemi Adolfa Kašpara. Akropolis poprvé zvolil stejně logický doprovod – reprodukce Slavíčkových děl, jež se ke Kameničkám a okolí váží. Přetištěn je tucet barevných reprodukcí maleb, jež jsou vlastnictvím Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a jež lze v současné době zhlédnout právě ve výstavních sálech budovy Městské knihovny v Praze.
Obě publikace – obsáhlou monografii Antonín Slavíček (Gallery) i krajinomalbami ilustrovaný Raisův Západ (Akropolis) nabízí i knihkupectví přímo ve výstavních prostorách.

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole