Týdeník Rozhlas 16/2013

[Recenze Žalmy z Petfieldu. Egon Hostovský, příběh spisovatele 20. století]

 

V bezpečí v nebezpečné zemi

Spisovatel a dvojnásobný exulant Egon Hostovský (1908–1973) je patrně jediným českým autorem, který se dokázal uživit psaním pro anglosaské publikum. Amerika na něj bohužel zapomněla krátce po jeho úmrtí a ani u českých čtená­řů se stále netěší zvláštní oblibě, což patrně může být jistou zdržen­livostí, jakou Češi chovají vůči kra­janům. Zvlášť nedůvěra domácích čtenářů mrzí, vždyť Hostovského „řeč je živá, přesná, básnická a ani za mák papírová“, jak už ve třicátých letech na adresu „znamenitého vypravěče“ poznamenal básník a novinář Karel Toman.

Exilovou tvorbou spisovatele, jenž odešel z vlasti nejdřív po na­cistické okupaci a podruhé po ro­ce 1948, se v esejistické knize Žalmy z Petfieldu zabývá lite­rární vědec a dlouholetý pedagog Jihočeské univerzity Vladimír Pa­poušek. Vedle kapitol reflektujících z různých úhlů ústřední Hostovského téma odcizení evropského emi­granta uvnitř amerického „bezpečí v nebezpečné zemi“ (jak ten para­dox formuloval Lewis Mumford) jsou součástí kni­hy i objevné dokumenty nalezené v archivech – například Hostovského varovný text o situaci na česko­slovenské kulturní scéně po komu­nistickém puči, jenž vyšel anglicky v roce 1952. Cenný a nadto i pů­sobivý je též obsáhlý rozhovor s prozaikovou dcerou a editorkou Olgou Hostovskou: „V mých vzpo­mínkách se mi táta zjevuje jako ja­kási kombinace dona Quijota a Cy­rana z Bergeracu, truchlivých hrdi­nů, které máme rádi, přestože v životě prohrávají.“

Hostovského tragédie spočívala v tom, že ač mu Amerika poskytla útočiště, nikdy se nesblížil s její kulturou a životním stylem. Vyplývá to i z jeho poslední práce, sarkastické novely Epidemie, jejíž děj se odehrává v typickém americkém maloměstě Petfield (tedy Hřbitov domácích mazlíčků), kde podezře­le často umírají muži středního vě­ku – jistěže pod knutou tamní zvy­klosti, jež mužům velí zajistit bla­hobyt manželce a dětem a zacho­vat rodinné štěstí stůj co stůj.

Vladimír Papoušek svou novou prací podstatně doplňuje starší Hostovského monografii Člověk v uzavřeném prostoru, již publikoval už v roce 1996. S Žalmy z Petfieldu navíc přichází v pravý čas: sedmého května totiž uplyne čtyřicet let ode dne, kdy Egon Hostovský v Montclair zemřel. Na jeho chátrající hrob v New Jersey prý čas od času přilétají kanadské husy...  

Milan Šefl

Týdeník Rozhlas 16/2013

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole