Večerník Praha – Pražské Slovo 13. 5. 2003

[Recenze Teorie prózy]

Šklovskij je stále podnětný

Základní dílo ruské formální školy v literatuře, totiž Teorie prózy od Viktora Šklovského vyšlo česky dvakrát. V obou případech mělo štěstí i smůlu zároveň. Poprvé vydal překlad Bohumila Mathesia velmi pohotově Melantrich už v roce 1933. Bylo to pouhých osm let po prvním ruském vydání, v době, kdy formalismus plodně působil na vznikající strukturalismus a tzv. pražskou školu. Bohužel však v té době nebyly ještě ustáleny české varianty termínů, které formální škola razila. Ty mohl Mathesius opravit až ve vydání z roku 1948. Toto vydání však už bylo postiženo cenzurou či autocenzurou, takže např. vypadla zmínka o Trockém či kritická zmínka o marxismu a proletářské diktatuře. V pozdějších letech už naděje na vydání nebyla vůbec, protože formalismus stejně jako strukturalismus byly podrobeny ostré ideologické kritice. Co vadilo marxistické literární vědě, je samo téma knihy. Nezabývala se totiž ideovým obsahem literárních děl, ale soustředila se na to, „jak je literární dílo uděláno“. Z tohoto hlediska působila mimořádně podnětně jak na rozvoj světové literární vědy, zejména strukturalistické, jejíž významné centrum bylo právě v předválečné Praze (kam například z Ruska emigroval významný člen formální školy Roman Jakobson). Proto také mohl Jan Mukařovský napsat v závěru své recenze prvního vydání větu, která byla později eliminována: „Formalismus nenáleží ani dnes minulosti, neboť strukturalism je důsledné domýšlení jeho základního principu.“
Je paradoxní, že odpovídajícího vydání se toto světoznámé dílo tedy dočkalo až nyní. Připravilo je nakladatelství Akropolis, přičemž využilo předností obou předchozích vydání a opravilo také jejich nedostatky. Všechny úpravy a doplňky jsou pečlivě zpracovány v ediční poznámce editora Filipa Tomáše.Petr Kovařík

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole