• Jindra Tichá: Cena porážky

  Česko-novozélandská profesorka filozofie vnáší do svých příběhů citlivý přístup ke světu, jako filozof vnímá život na širokém myšlenkovém pozadí a jako nezvykle zcestovalá spisovatelka nezapře touhu po poznání člověka. Autorčina čtvrtá kniha přináší vše, co je pro její psaní podstatné. Ve složité románové skladbě sledujeme matku s dcerou při cestě Tunisem, hrdinčiny reminiscence na dětství, léta před– a emigrantská, aluze… více

 • Jindra Tichá: Cena porážky

  Česko-novozélandská profesorka filozofie vnáší do svých příběhů citlivý přístup ke světu, jako filozof vnímá život na širokém myšlenkovém pozadí a jako nezvykle zcestovalá spisovatelka nezapře touhu po poznání člověka. Autorčina čtvrtá kniha přináší vše, co je pro její psaní podstatné. Ve složité románové skladbě sledujeme matku s dcerou při cestě Tunisem, hrdinčiny reminiscence na dětství, léta před– a emigrantská, aluze… více

 • Miroslav Horníček: S paní ve spaní

  Soubor povídek, obsažený v tomto svazku, vychází knižně poprvé. A přestože jsou v něm i práce vzniklé už na sklonku čtyřicátých či padesátých let, je až neuvěřitelné, jak odolávají korozi času. Stejný podiv mohou vzbudit i svým laděním a zaměřením, neboť představují téměř vše, co bylo zcela atypické pro českou literární produkci padesátých let. Aby však nevznikl falešný dojem: M. Horníček… více

 • Jan Vaculík: …I andělé musí do války

  Neuvěřitelný příběh našich rodáků, kteří před první světovou válkou odešli za prací do Srbska. Zde je zastihne válečný požár, před nímž se matka s malými dětmi snaží po tři roky mezi frontovými liniemi zachránit holou existenci. Příběh z pera známého televizního a filmového dokumentaristy, sugestivně zaznamenávajícího anabázi „austrijců“ na řadě působivých detailů, umocňují poetické ilustrace R. Riedlbaucha. více

 • Emil Vachek: 3 x Inspektor Klubíčko

  Vůbec prvním typem ryze českého detektiva v naší literatuře byl Vachkův inspektor, posléze komisař a nakonec šéf bezpečnostního oddělení Klubíčko (poprvé se s ním čtenáři mohli setkat v roce 1928). V čem spočívá „českost“ tohoto kriminalistického bohéma? Především v rozdílu povah a zvolené pracovní technice. Klubíčko má smysl pro humor, je milovníkem dobré kávy (nafty), dýmky a bibliofilií, je… více

 • Ödön von Horváth: Bábinčina smrt

  Výbor z povídkové tvorby významného rakouského dramatika a prozaika, známého u nás např. romány Dítě naší doby a Mládež bez Boha. Horváthovo povídkové dílo, i když není tak rozsáhlé jako autorova dramatika, představuje myšlenkově i literárně závažnou součást jeho tvorby, a to nejen proto, že některé z povídek sloužily jako skici pozdějších románů. I zde se prolíná shovívavě ironický pohled na ještě… více

 • : NEJ…povídky z Playboye II

  Po úspěchu prvního tuctu povídek českých autorů ze stránek Playboye připravila jeho redakce ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis další svazek s druhou dvanáctkou prozaických miniatur. Také tentokráte přináší pestrý tematický záběr, alfu a omegu povídek tvoří mezilidské vztahy, prvky erotické, fantazijní, humorné, ale vždy nanejvýše současné a plné života. Autorsky zde jsou zastoupeni H. Bělohradská, J. Fried, V. Jurásek, D. Munk, O. Neff, Z. Podskalský ml., J. Profous, K. Steigerwald, L. Vaculík, J. Veis, P. Verner a M. Viewegh.  více

 • Egon Hostovský: Listy z vyhnanství. Úkryt

  Čtvrtý svazek Spisů EH přináší autorovy prózy z jeho prvního válečného exilu ve Francii a USA (Listy z vyhnanství vyšly v r. 1941 v Chicagu, Úkryt o dva roky později v Texasu). První titul představuje cyklus osmi povídek, v nichž se autor vyrovnává s fenomeny jako jsou domov, exil, vykořeněnost či osobní odpovědnost. Podobně jako například v Kafkově díle se tu objevuje i motiv pronásledování,… více

 • Egon Hostovský: Všeobecné spiknutí

  Hostovského nejrozsáhlejší román spiknutí (prvně vydaný r. 1961 v USA) je strhujícím příběhem lidského osudu, vydaného napospas ničivým silám industriální civilizace. Problematika vykořeněnosti a bezvýchodnosti je filozoficky blízká existencionalismu a jeho aktuálním otázkám typu: „kdo jsem a jaký jsem?“ Román, v němž autor využívá psychologickou analýzu, výrazný dialog i vnitřní monolog, bývá považován za nejvýraznější počin Hostovského tvorby. Současně touto… více

 • Miroslav Horníček: Pětatřicet skvělých průvanů

  Humor povídek M. Horníčka – i při odhalování falše a absurdity v našich životech – vyniká laskavostí pohledu a zjevnou poetizací skutečnosti. Autora provokují zaběhané stereotypy, jednoduchá, černobílá vidění světa. Staví proti nim báječnou vynalézavost, bohatě hýřivou invenci, ohňostroj nápadů a především umění vidět věci a jevy, které mnohdy již okoralý zrak nás ostatních nevidí. Právě tyto vlastnosti Horníčkových povídek, které se… více

 • Miroslav Stoniš: Ďábel Lucian Nero

  Humoristický román ostravského rodáka (Povídky pod polštář, Srdce plné krve, Vejít do tvých dveří ad.), autora několika desítek divadelních, rozhlasových a televizních her, je rozmarným podobenstvím o postupném a opakovaném lidském přitakání zlu a mamonu. Výsostně současné téma je originálním pohledem do nitra (a zejména skutků) dnešní zbohatlické rodiny. Otec Adolf Slanina, jeho žena Eva i gymnazistka Zuzana mají… více

 • Egon Ervin Kisch: Srostlé sestry

  Kisch patří k těm nemnoha novinářům, kteří dokázali prolomit bariéry žurnalistiky a povýšili ji na umění. Nejvíce proslul svými reportážemi, za nimiž se nejednou vydával v převlecích, inkognito. Kischova reportáž má však širokou škálu podob, mnohé z nich – zejména z období před první světovou válkou, kdy působil v redakci pražské Bohemie – se přibližují humoresce. Právě jejich výborem, dokládajícím autorův… více

 • Jindra Tichá: Jak krmit bohy

  Cestopisně laděné příběhy jedné z nejoriginálnějších českých autorek žijících mimo svou vlast čtenáře zavádějí do vesměs exotických prostředí, kam se tak často nepodívají – na Nový Zéland, indonéský ostrov Bali a do Guatemaly. J. Tichá již ve svých předchozích knihách (Už se neshledáme v tomto životě, Smrt a odpuštění) přesvědčila, že je bystrou pozorovatelkou života, znalkyní lidí i originálním myslitelem. Její reflexe pro nás… více

 • Anton Pavlovič Čechov: Drama na lovu

  Nejméně známé a nejméně překládané dílo A. P. Čechova přineslo záhy po svém zveřejnění nemálo otazníků. Je to parodie na oblíbené dobové romány, nebo nezralá próza začínajícího autora? Teprve počtvrté (a v novém moderním překladu dr. Z. Tomáše) zde před českým čtenářem ožívají postavy tohoto nevšedního díla. Příběh Olgy, polovičního sirotka s šíleným otcem, ďábelským vyšetřujícím soudcem, poživačným alkoholikem se šlechtickým titulem… více

 • Rainer Maria Rilke: Zabíječ draků

  Soubor raných próz významného pražského německého autora z let 1894–1902. V jejich hodnocení není literární věda dodnes jednotná. Zatímco někteří jim přisuzují nevyzrálost, sentimentalitu a kýčovitost, jiní v nich shledávají svébytné prvky Rilkova myšlenkového světa. Své místo v něm mají nálady a filozofie fin de siècle, včetně reakcí na dílo S. Freuda či F. Nietzsche, ale i ohlasy vídeňského novoromantismu, německého impresionismu a nejvýraznějšího tehdejšího směru… více

 • Egon Hostovský: Půlnoční pacient

  Vůbec první vydání autorova románu doma v Čechách (připravované vydání v r. 1969 se již nestihlo ke čtenářům dostat, celý náklad dali normalizátoři do stoupy). Tato próza, inspirovaná atmosférou studené války, vyšla poprvé anglicky v New Yorku roku 1954, poté byla přeložena do francouzštiny, italštiny a japonštiny, v roce 1957 natočil francouzský režisér H. G. Clouzot na motivy tohoto románu film Les Espions (Špioni).  více

 • : NEJ…povídky z Playboye I

  Již od prvního čísla české edice Playboye v roce 1991 se nezbytnou součástí tohoto časopisu staly povídky domácích autorů. První tucet, v němž jsou autorsky zastoupeni P. Bartůněk, A. Berková, V. Dušek, A. Koenigsmark, P. Kohout, A. Lustig, J. Mašínová, O. Neff, J. Nesvadba, V. Olmer, I. Pekárková a V. Vavřín, představuje výběr toho nejkvalitnějšího, co se z pera českých autorů na stránkách Playboye dosud objevilo.  více

 • Egon Hostovský: Drobné prózy

  Svazek přináší průřez autorovou tvorbou z 30. a z druhé poloviny 40. let. Reprezentují ji povídky Pan Lorenz a Modré světlo, novelistický triptych Tři starci a čtveřice povídek ze sbírky Osamělí buřiči. Pro hrdiny těchto próz je charakteristické úsilí vymanit se z prostředí, v němž žijí, z jednotvárnosti své existence a z pocitu nicoty, touží vykonat čin, který by dal jejich životu smysl.… více

 • Inna Mirovská: Muži jsou na cizinky

  Nový román zkušené prozaičky nepostrádá ve svém kontextu ani opačný pól – také „cizinky jsou na muže“. V pestrém kaleidoskopu manželských i mileneckých párů se čtenář seznamuje s životními osudy a citovým zráním atraktivních mužů a půvabných (i méně pohledných) žen. Některé z nich žijí v Praze, jiné sem přijíždějí z Francie či Itálie. Sabina Weissová, absolventka elektrotechnické fakulty a programátorka výpočetního střediska… více

 • Jindra Tichá, Jindra Tichá: Smrt a odpuštění

  Jedna z nejpůsobivějších próz české autorky, žijící a působící od počátku 70. let v novozélandském Dunedinu. Jen zčásti autobiografický příběh, vystavěný v působivém kontrastu počátku a konce jedné emigrace, J. Tiché posloužil k tomu, co zřejmě nejlépe ovládá. Totiž k nenásilnému zkoumání hodnot lidského života, neustále poměřovaných vším, co lidstvo ve svém vědění obsáhlo od antiky až po dnešek. Schopnost naplnit abstraktní filozofické pojmy konkrétními prožitky patří… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole