Socialistická reklama udělala z muže domácího papučáře, který nemá chuť na dobrodružství

[Recenze Spotřební imaginace státního socialismu]

S Ondřejem Táborským a Lucií Česálkovou o tom, jak komunisté nevěděli, co se spotřebitelem, a o reklamě, která neměla budit závist

Pamatuje si ji víceméně každý, kdo zažil socialismus. Znělku, kdy animovaný Pan Vajíčko smeká klobouk pod nápisem Reklama – každé písmeno v jednom balónku. Následují reklamní spoty, kde se propaguje Ovoce a zelenina, mléko nebo stírací losy způsobem, kvůli němuž se na socialistickou reklamu dnes často nahlíží jako na bizarnost. Historici ale vidí něco jiného: fascinující svět socialistické reklamy coby zavedeného oboru, kde se dá víc pochopit fungování trhu, zákazníka a podniků v netržním prostředí, práce a postavení odborníků, genderová pravidla nebo spotřební kultura. Všem těmto tématům se věnuje nová kniha Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948–1989, kterou vydaly Národní muzeum a Nakladatelství Akropolis. „Otázky na nedostatek padají hodně často. Proč byla reklama, když tu nic nebylo?“ říkají editoři knihy Ondřej Táborský a Lucie Česálková „Lidi logicky zajímá, proč tu nějaké zboží nebylo, ale my se ptáme, jak a proč reklama fungovala.“

Pro plno lidí je socialismus a reklama paradox, protimluv. Spotřební kultura před rokem 1989 je často spojená hlavně s nedostatkem – ona pověstná fronta na banány. Na všechno se musely stát fronty nebo mít konexe, aby se člověk dostal po několika letech k autu. Proč stojí socialistická reklama za pozornost?

Ondřej Táborský (OT): Otázky na nedostatek padají hodně často. Proč byla reklama, když tu nic nebylo? Je třeba si především uvědomit, že každý má úplně jiné vzpomínky. Jeden člověk si pamatuje, že něco bylo, jiný, že něco nebylo. Vysvětlit, že reklama prodávala něco, ale ono to lokálně nemuselo být k dostání, je poměrně náročné. Lidi logicky zajímá, proč tu nějaké zboží nebylo, ale my se ptáme, jak a proč reklama fungovala.

Lucie Česálková (LČ): Odpovídáme tak, že nás reklama zajímá jako způsob komunikace o zboží. Ať už bylo, nebo nebylo. Už zájem zboží komunikovat nejde pominout. Snažíme se vysvětlit, že reklama měla na jedné straně v polovině 50. let legitimizovat komunistický režim a jeho zájem o spotřební kulturu a spotřebitele. To bylo důležité nejen v Československu, ale napříč celým východním blokem. Reklama byla nástroj, který mohl pomoci komunikovat existenci prvního zboží, které se dostávalo na trh. Zajímalo nás i to, jak reklama, která fungovala i nefungovala – protože se třeba hodně řešilo, že reklama na plavky objevila v září, když už bylo po sezoně a zároveň nebyly plavky na skladě – odhalovala labilitu systému.

Primárním systémem bylo plánované hospodářství, kde nefungoval volný trh a konkurence. Jaký měla tedy reklama smysl v plánované ekonomice?

OT: Redukce reklamy na pouhou konkurenci neobstojí. Reklama funguje ve všech společnostech se spotřební kulturou včetně komunistické Číny nebo fašistického Německa. Jakmile vznikne spotřební kultura, musí existovat komunikace. Pokud neexistuje, nastane situace jako v 50. letech, kdy lidé začnou vykupovat určité typy produktů jako potraviny. Často se zapomíná, že evropská společnost prochází od 30. do zhruba 80. let obrovskou sociální transformací, která mění životní styl. Masová spotřební kultura vzniká až po druhé světové válce a ke konzumování je třeba lidem dát nějaké informace.

V Československu roku 1930 žije většina obyvatel na vesnici, většinu potravin si sama vypěstovala a produktů sama vyrobila, má minimum baleného zboží, většina spotřební geografie je v jejich bezprostředním okolí. Od 30. let se lidé stěhují do měst a je třeba je navádět v jejich spotřebě. Mají nukleární, technizovanou domácnost – a je třeba je té technice naučit. To je stejné na Východě jako na Západě.

Čímž se dostáváme více k funkci reklamy za socialismu. Už jste zmínili legitimizaci komunistického režimu. Jaké byly ty další funkce?

LČ: Primárně informační a instruktážní. V 50. letech například vznikaly typy komunikace, které měly ukázat lidem, jak se nakupuje v samoobsluze, což byl zcela nový fenomén. Měly pomoci vytvořit návyky ke spotřebovávání jinak než prodejem na pultu.

S reklamou se dnes pojí pojmy jako značka nebo branding. Jak fungovaly za socialismu? Budovaly se tu značky?

OT: Na socialistickou reklamu se nedají moc používat současné reklamní termíny, ale i tak značka nebo branding existovaly. U grafické reklamy se postupovalo od zjednodušeného brandingu jednoho produktu k vytváření jednotné vizuální identity. Nejsilnější branding měly exportní a celorepublikové společnosti. Nižší pak ty s regionálním dosahem. Branding měly jen firmy, které si mohly dovolit zaplatit reklamní agenturu Merkur nebo Rapid nebo měly samy velké reklamní oddělení. Například Československá cestovní kancelář – Čedok nebo ČSA. Do brandingu hodně promlouval i výrobce elektrospotřebičů ETA, který sledoval vývoj na Západě, ale jen nekopíroval. Přicházel s vlastními impulsy a nápady. Nové značky mohly typicky zavádět firmy, které měly prioritu v rámci racionalizace spotřeby – jako byl průmysl mléčné výživy. A měly zadání od státu a navigovaly spotřebu žádoucím směrem. Například usilovaly o snížení spotřeby masa a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Což bylo svázané i s produktivismem a bezpečností práce.

LČ: Důraz na budování značky byl menší, protože ve státním socialismu měly největší spotřebu reklamy ne výrobní, ale obchodní podniky. Zároveň ale i Československo exportovalo, takže se značky budovaly, nicméně směrem na Západ. Reklama měla být na úrovni i proto, aby tu byla skupina kreativních pracovníků schopných komunikovat zájmy Československa v dominantních exportních odvětvích za hranicemi.

Co se nejvíc propagovalo a proč?

OT: Propagovalo se všechno, ale šlo o to jakou měrou a škálou. Primárně se propagovaly věci dlouhodobého užitku, třeba investičního charakteru. V 50. letech se třeba zjistilo, že si obyvatelné hodně šetřili a režim chtěl jejich peníze získat. Někdy byla snaha redukovat propagaci některých potravin, třeba zmíněného masa. V Československu neexistovala balící technika, byl problém získat patent. Maso se balilo až v 80. letech. Proto se naopak hodně propagovaly trvanlivé potraviny jako konzervy, čaje, čokoláda. Důležitá byla časovost, kdy tu mohla reklama běžet pět let, což na Západě nebylo.  

Když se člověk podívá na socialistickou reklamu, na první pohled se liší tím, že v principu neprodává emoci, tužbu nebo sen jako reklama západní, ale prodává produkt a výrobce. Pamětníkům se třeba vybaví reklama na med s medvědem, který šel do Jednoty, nebo reklama na rozstřelený zelný salát.

LČ: Socialistická reklama se vyznačovala buď žádnou, nebo enormně potlačenou situačností – lidé se nevyskytují v žádné situaci, za kterou bychom si mohli představit konkrétního spotřebitele. Jsou v prostředí, které je umělé nebo studiové. Chtěli tak dosáhnout toho, že reklama nebude vybízet k závisti, měla vést k nivelizaci, ke stejnému životnímu stylu. Neměla vytvářet identity. To byla mantra ještě v polovině 60. let. V 70. letech se to pod vlivem objevujících se studií o marketingu začíná měnit. Uvědomují si, že nemohou tvrdit, že třeba hodinky jsou pro každou příležitost, že musí přemýšlet, jak k tomu přistoupí konkrétní cílové skupiny, zasazovat reklamu do života. Ale děje se to bohužel spíš v teorii než v praxi. V praxi je to víc cítit až v 80. letech, kdy se jako cílová skupina objevují mladí lidé. Míří na ně třeba reklamy na sportovní oblečení či osvěžující nápoje a potraviny jako nanuky, které evokují určitý životní styl.

V knize důrazu na produkt nikoliv zákazníka říkáte „objektocentrismus“.

LČ: Důraz na zboží je skutečně klíčový. Promítá se i do úvah o estetice, že by měl být spotřebitel spíš v pozadí. Třeba v reklamě na šperky je žena rozmazaná na pozadí nějakého šperku umístěného dominantně v popředí. Než abychom viděli, jak nosí šperk do společnosti, důraz je kladený na prezentování šperku v nějaké pseudoumělecké koláži. Do toho se pak mohly promítat i dobové představy o tom, jak má být prezentována žena obecně. Třeba ve filmu neměly mít ženské postavy v podstatě žádné aspirace. Má to samozřejmě i výjimky, ale tohle byla obecná tendence. Film byl vnímaný jako médium, který ženskou krásu v podstatě neunese. Ženy se tak v reklamě objevují často jako objekty aristokratického rázu, kdy třeba používají lak na velké, rafinované účesy, ale nic nemá být vyzývavé. V reklamách na přelomu 50. A 60. let je vidět, že se ani nedívají do kamery, uhýbají pohledem. Jsou hodně tlumené. Trochu se to změní na konci 80. let během přestavby. Přitom paradoxně – pokud nějaká klíčová cílová skupina byla, byly to ženy.

Spotřebitel tu tedy figuruje jako něco, co je spíš třeba kontrolovat a korigovat, než mu něco prodávat. Jak socialistický spotřebitel vypadal? Jaký typ konzumenta měla reklama kultivovat?

OT: Žádná definice neexistovala. Existovala definice spotřeby – individuální a společenské. Na Východě byly třeba populární půjčovny zboží – což byla ona společenská spotřeba. Na konci 60. let se společenská spotřeba tlumí na úkor individuální. Při ÚV KSČ vznikla Komise pro životní úroveň, která tohle měla řešit. Stejně tak nevznikla definice socialistické reklamy. Pokoušeli se o ni v roce 1957, ale postupně zjišťovali, že je to natolik abstraktní, že se tím nedá v praxi řídit.

LČ: Na konci 70. let vznikly knížky manželů Bártových Aktivní spotřebitel nebo Spotřebitel budoucnosti, kde se pracovalo se spotřebitelem, který se vyzná, je informovaný, má přehled o tom, co se mu nabízí, a je schopen si vybrat podle individuálních potřeb. Stále to ale bylo hodně obecné a oni dva sami bojovali s pojmem „nivelizace“. Aktivní spotřeba by neměla vést k nivelizaci, ale předpokládala ekonomický a sociální systém na jiné úrovni, než na jaký v té době v Československu byl. Tuhle teoretickou úvahu jde dneska číst jako kritiku dobové společnosti, která vede k unifikaci přání a identit, ale zároveň Bártovi nebyli radikální, nevolali po změně. Tvrdili, že když se zlepší distribuce a zásobování a budou se vyrábět dost odlišné produkty, dosáhneme aktivního konzumentství. Pak tu byli ale tací, kteří byli přesvědčení, že jediná cesta dopředu je proměna ekonomického systému. Což byli lidé, kteří předvídali změny konce 80. let.

Jaká byla v padesátých letech ta zmíněná definice socialistické reklamy?

LČ: Že by měla být racionální, edukativní, návodná, zboží mělo být využíváno účelově, ne pro rozvoj emocí nebo individuálního rozkvětu. Když si koupím kabát, má mě ochránit před zimou, pokud bych to zjednodušila. Případně měla reklama kultivovat. Což bylo opět hodně obecné. Kultivace přitom měla vést k duševnímu rozvoji. Pak se dostali do pasti těchto obecných definic.

OT: Někteří pamětníci nám říkali, že se těmi zásadami a definicemi neřídili. Že se často řídili zadáním podniku a také si ulehčovali práci tím, že se inspirovali na Západě. Je to paradox, ale některé reklamy byly okopírované reklamy západní. 

Jak velký vliv Západu tu v reklamě byl?

OT: Jednak se plno zboží vyrábělo v licenci, jednak pro vývoz. Typicky se vyráběl nábytek, třeba v dánské licenci v podniku ÚP Rousínov – část se distribuovala v ČSSR a část šla za hranice. Reklamy se fotily tak, aby se daly použít na Západě i na Východě. Přizpůsobovaly se západní estetice. Stávalo se třeba, že si grafici na volné noze v 70. a 80. přivydělávali tím, že grafická řešení, která prodali v Československu, prodali i na Západě. Občas tu tak byly průniky západní reklamy, aniž si lidé uvědomovali, že je to západní reklama. Takhle se přebírala třeba i americká reklama na Coca-Colu, která se vyráběla v licenci ve Frutě Brno. Jen se změnil jazyk. Coca-Cola se pak ale mohla prodávat jen na vybraných místech – v lázních nebo Interhotelech.

LČ: Přebírání je dobře vidět v reklamách na laky na vlasy, kdy se reklamy na československé laky Amica extrémně podobaly reklamám na zahraniční Schwarzkopf. Důležité je v tomhle i šetření. Udělala se univerzální reklama, která měla směřovat jak na Východ, tak na Západ. Třeba zmíněná ETA má na začátku 60. let reklamy, které jsou moderní a zároveň univerzální, aby mohly fungovat doma i za hranicemi – nemají voice over, pracuje se s animací. ETA je ostatně případ podniku, který si díky silnému propagačnímu oddělení udržel po celou dobu komunismu vysoký standard výroby určené na domácí i zahraniční trh. Spolupracoval s nimi například Evžen Rejmánek, jenž tu propagoval motivační výzkum. Zajímaly ho motivace zákazníka. ETA dokonce měla jakési emancipační kampaně. Jedna kampaň byla „Večeře zaměstnané ženy“ určené na ulehčení práce ženy v domácnosti. Na začátku 60. let pak měli „Muži pomáhají ženám“, kde pracovali s tím, že je spousta domácích prací, které mohou dělat muži a měli by ženám pomáhat. Reklamy tak směřovaly na muže, jak mohou pomoct šlehat mixérem nebo připravit občerstvení pro návštěvu.

Selhala socialistická reklama? Ve smyslu, že občané Československa byli sice vystaveni reklamě na škodovku, ale toužili po mercedesu, nebo měli reklamu na oblečení z Jitony, ale toužili po džínách?

OT: Spotřeba byla v podstatě něco, s čím ideje komunismu nepočítaly. Měnící se spotřeba, vznikající nové a nové zboží, dělalo komunistům problémy. V 50. a 60. letech šlo vyrobit televize, pračky, ledničky, ale pak vznikne větší a větší řada spotřebního zboží od hraček po videohry, který ten systém není schopný naplánovat a vymyslet.

LČ: Problém byl v prognóze poptávky. Sice se snažili přejímat teorie, ale nevymysleli, jak to zasadit do systému plánované ekonomiky, jak stimulovat poptávku dobře. K tomu nedospěli. To je to selhání 70. a 80. let, kdy byl spotřebitel saturovaný základními spotřebiči, které byly hity 60. let, ale v posledních dekádách komunismu se spotřeba obrací do životního stylu. Což vede k obecnější otázce, jak ve státním socialismu nepřemýšleli o spotřebě. Společnost byla naplánovaná od začátku tak, že bude produkovat, čímž se bude obhajovat jako ta, co se snaží dohnat Západ v technologické inovaci, ale zároveň spotřebitelům budeme říkat, že mají mít racionální, stále stejnou spotřebu. To je střet idejí. Reklama pak přesně neví, co má komunikovat.

OT: Je ale podle mě chyba socialistickou reklamu považovat za selhání. Například moji rodiče si zvykli na československé značky, a i když si teď můžou koupit něco jiného než Kofilu, Kofolu nebo Milenu, koupí si je, protože to je „to naše“ – co vznikalo desítky let vizuálního působení. Socialistická reklama tak určitý úspěch měla, vytvořila společenství spotřební kultury, které přetrvává i po roce 1989.

Vy máte taky něco, na co jste si díky reklamě za socialismu vytvořili vazbu?

T: Sójový suk.

LČ: Možná Milu.

Vnímáte dnes dědictví socialistické reklamy, které přetrvalo?

OT: Třeba prostoupení do jazyka. Některá označení nebo reklamní hesla vstoupila do kultury a používají se. Třeba „Už jsi čet Mladý svět“. Pak se mi zdá, že se tu promítlo do porevoluční reklamy i zobrazování mužů. V socialistické reklamě většinou figurovali jako chlapíci ve svetru, co míchají polévku, nebo opečovávaní auto na chatě. Byly to takoví domácí papučáři. Má to svůj základ v tom, co se propagovalo. Nepropagoval se třeba alkohol nebo cigarety, a tím pádem tu neexistoval typ obraznosti a maskulinity s nimi spojený, například dobrodružství, sexualita. Pro muže se nejvíce propagovala kosmetika, věci na chalupu a pak instantní polévky. To, že v Československu chyběl muž spotřebitel a jeho diferenciace, podle mě ovlivnilo, že hodně dlouho trvalo, než se po revoluci objevily chlapácké reklamy na alkohol typu „I muži mají své dny“.

LČ: Pak je tu personální dědictví a předávání expertního vědění. V 90. letech budovali reklamu lidé, kteří své know-how získávali za normalizace. Studovali v 60. letech, v 70. působili v agenturách a právě je si po roce 1989 zahraniční agentury vytipovaly, když tu zakládaly své pobočky. Byla to generace, která tu „vládla“, psali učebnice, vychovávali další generaci. Například Jiří Mikeš, který byl jedním z mála pracovníků, kdo se dostal v 60. letech na praxi do Anglie, po návratu o tom napsal sérii článků v časopisu Propagace, uspořádal s kolegou Týden britské reklamy a v 80. letech byl kádr – dnes už se ví, že byl agentem StB, zároveň pracoval jako reklamní agent v Rapidu nebo Merkuru, dělal úspěšné věci pro export. Po roce 1989 byl tváří americké agentury McCann Erickson, zakládal Asociaci reklamních agentur…

Co vás během výzkumu socialistické reklamy nejvíc překvapilo?

LČ: Že tu existovalo v oblasti filmové výroby samostatné studio na natáčení reklam. Současný narativ je, že byl státní monopol Československý film, který měl nějaká studia, a pak je tu výjimka Armádní film. Ukazuje se ale, že to tak nefungovalo, že tu byly oblasti jako reklamní nebo vědecký film, které měly svoje produkční jednotky. U reklamy je to zajímavé tím, že směřovala k široké veřejnosti. Vědecké filmy vznikaly na univerzitách a pro komunitu vědců. Vlivná reklamní agentura Merkur založila v roce 1958 filmové studio, natáčely na 16mm kameru pro televizi. Tohle najednou ukazuje, že státní film neměl tak velký monopol, jak jsme si mysleli. Zajímavě se tak vytváří trochu konkurence. Krátký film například v reakci na aktivity Merkuru založil sekci Propagfilm na natáčení zakázkových propagačních snímků. A v půlce 60. let začala reklamu vyrábět i Československá televize, přestože by nemusela. Teze je, že to pro ni znamenalo velký zdroj příjmů.

OT: Pro mě to byla asi otázka moci. Člověk jaksi předpokládal, že byla reklama převodová páka, která překlápěla, co si myslí politická elita. Ukázalo se, že to není tak úplně jednoduché. Když komunisté nastoupili v roce 1948, neměli žádný plán pro ekonomiku a reklamu už vůbec ne. Neměli ji definovanou a první roky si nedokázali určit, co s ní. Reklama fungovala dál, nijak do ní nezasahovali. Moc komunistů se v ní projevovala prostřednictvím hospodářství, které deformovalo trh. Přímý mocenský zásah tam nebyl. Že by někdo na ÚV KSČ rozhodl, že reklama bude taková nebo maková. Což překvapovalo i dobové aktéry. Když byla v roce 1951 reklama trochu potlačená a pak o dva roky později obnovována, ministerstva si mezi sebou vyměňovala papíry a divila se, že neexistuje žádný zákaz nebo směrnice. Reklama nebyla omezená ideologicky, ale hospodářsky. Na začátku 60. let se v ní kvůli ekonomické krizi škrtalo o polovinu, to samé v 70. letech v období ropné krize. Třeba ve východním Německu byla v 70. letech reklama omezená na základě rozhodnutí stranického vedení, což se v Československu nestalo.

Jindřiška Bláhová – Lucie Česálková – Ondřej Táborský, Respekt 15. 3. 2023

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole