Kritická hybridní edice se soustředí na vydávání textů novočeské literatury. Spojuje knižní čtenářské vydání kriticky ověřeného textu (bez obsáhlých doprovodných textů, komentářů a bibliografických přehledů) a vědeckou elektronickou edici na přiloženém DVD. Ta obsahuje veškeré dochované tištěné i netištěné, dokončené i neúplné verze textů, které podává v diplomatické podobě (rukopisy jsou k dispozici též jako faksimile i jako transkripce), zvolený výchozí text pak prezentuje v edičním zpracování a doplněný komentáři, jež zahrnují i tzv. synoptický záznam variant. Zpřístupňuje (jako v případě prvních dvou svazků) buď kompletní autorovo textové dílo, včetně korespondence, dále reprodukce výtvarného díla, výběr ze sekundární literatury a další textový i obrazový materiál, nebo i jen jedno vybrané dílo (jako v případě svazku třetího). Elektronická aplikace na přílohovém DVD umožňuje třídit dílo podle žánrů, příslušnosti k celkům (sbírkám) či chronologicky, vybrané dokumenty jsou přístupné i prostřednictvím časové osy zachycující důležité mezníky autorova díla i života. Svazky Kritické hybridní edice připravují členové Edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR. – Svazky vznikají za podpory Grantové agentury AV ČRMinisterstva kultury ČR.


 • khe_macha_maj

  Karel Hynek Mácha: Máj

  Chystaný čtvrtý svazek Kritické hybridní edice, připravovaný v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, přinese téměř po šedesáti letech nové kritické vydání Máchova Máje (1836). Aktuální ediční zpracování se opírá především o důkladný průzkum jediného dochovaného rukopisu Máje, který předcházející generace editorů měly k dispozici jen v kopiích. Součástí knižního čtenářského vydání, opatřeného stručným úvodem, jazykovými… více

 • Karel Hlaváček: Dílo

  Jako druhý svazek Kritické hybridní edice vychází po více než osmdesáti letech souborné vydání Díla Karla Hlaváčka. Čtenářské knižní vydání přináší v jednom svazku všechny autorovy básnické sbírky (Sokolské sonety, Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna, Žalmy), jež doplní v chronologickém sledu uspořádané časopisecky zveřejněné básně a básnické texty z pozůstalosti, z nichž některé nebyly dodnes tištěny. Svazek… více

 • František Gellner: Dílo. Svazek I (1894–1908) a II (1909–1914)

  První svazky Kritické hybridní edice tvoří souborné Dílo Františka Gellnera. Knižní čtenářské vydání obsahuje všechny dokončené Gellnerovy básnické, prozaické, publicistické texty a básnické překlady. Texty jsou rozděleny do dvou rozsahem rozdílných svazků, první přináší Gellnerovu literární tvorbu z jeho mladšího tvůrčího období (1894–1908), jehož jádro tvoří básnické sbírky Po nás ať přijde potopa!… více

 • Petr Bezruč: Slezské písně

  Třetí svazek Kritické hybridní edice — Slezské písně Petra Bezruče — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor podrobil text… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole