Kritická hybridní edice se soustředí na vydávání textů novočeské literatury. Spojuje knižní čtenářské vydání kriticky ověřeného textu (bez obsáhlých doprovodných textů, komentářů a bibliografických přehledů) a vědeckou elektronickou edici na přiloženém DVD. Ta obsahuje veškeré dochované tištěné i netištěné, dokončené i neúplné verze textů, které podává v diplomatické podobě (rukopisy jsou k dispozici též jako faksimile i jako transkripce), zvolený výchozí text pak prezentuje v edičním zpracování a doplněný komentáři, jež zahrnují i tzv. synoptický záznam variant. Zpřístupňuje (jako v případě prvních dvou svazků) buď kompletní autorovo textové dílo, včetně korespondence, dále reprodukce výtvarného díla, výběr ze sekundární literatury a další textový i obrazový materiál, nebo i jen jedno vybrané dílo (jako v případě svazku třetího). Elektronická aplikace na přílohovém DVD umožňuje třídit dílo podle žánrů, příslušnosti k celkům (sbírkám) či chronologicky, vybrané dokumenty jsou přístupné i prostřednictvím časové osy zachycující důležité mezníky autorova díla i života. Svazky Kritické hybridní edice připravují členové Edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR. – Svazky vznikají za podpory Grantové agentury AV ČRMinisterstva kultury ČR.


 • Karel Jaromír Erben: Kytice

  Svazek Kritické hybridní edice přináší nové kritické vydání básnické sbírky Kytice (poprvé 1853) Karla Jaromíra Erbena (1811–1870). Knižní vydání nabízí nově ustavený a pravopisně aktualizovaný text, jehož ediční příprava se opírá o zevrubný průzkum všech dochovaných textových pramenů, tj. vychází ze srovnání všech existujících relevantních tištěných verzí (knižní a časopisecké otisky) a dochovaných rukopisů. Komentář… více

 • Karel Hlaváček: Dílo

  Souborné vydání Díla Karla Hlaváčka v Kritické hybridní edici přináší v jednom svazku všechny autorovy básnické sbírky (Sokolské sonety, Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna, Žalmy), jež doplní v chronologickém sledu uspořádané časopisecky zveřejněné básně a básnické texty z pozůstalosti, z nichž některé nebyly dodnes tištěny. Svazek dále zahrnuje autorovu publicistiku. Vědecká elektronická edice obsahuje kompletní Hlaváčkovo literární… více

 • Petr Bezruč: Slezské písně

  Druhé vydání třetího svazku Kritické hybridní edice — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v online digitální vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor začal podrobovat text svých básní plošným… více

 • Karel Hynek Mácha: Máj

  Čtvrtý svazek Kritické hybridní edice přináší nové vědecké a čtenářské vydání básně Máj Karla Hynka Máchy (1810–1836). Od své první publikace (1836) se Máj objevil ve stovkách vydání včetně mnoha překladů. Přítomná edice ale téměř po šedesáti letech nabízí vydání, jež vychází z komplexního zpracování všech dochovaných pramenů a revize dosavadních edičních řešení. Opírá… více

 • František Gellner: Dílo. Svazek I (1894–1908) a II (1909–1914)

  První svazky Kritické hybridní edice tvoří souborné Dílo Františka Gellnera. Knižní čtenářské vydání obsahuje všechny dokončené Gellnerovy básnické, prozaické, publicistické texty a básnické překlady. Texty jsou rozděleny do dvou rozsahem rozdílných svazků, první přináší Gellnerovu literární tvorbu z jeho mladšího tvůrčího období (1894–1908), jehož jádro tvoří básnické sbírky Po nás ať přijde potopa!… více

 • Petr Bezruč: Slezské písně

  Třetí svazek Kritické hybridní edice — Slezské písně Petra Bezruče — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor podrobil text… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole