• Milena Vojtková: František Langer slovem a obrazem. Vzpomínky na Františka Langera, kresby a karikatury

  Kniha, v pořadí dvacátý svazek Spisů Františka Langera, je rozdělena do tří částí. První tvoří postřehy přátel, příbuzných, spolupracovníků i obdivovatelů osobnosti a díla Františka Langera, kteří na něj vzpomínají nejen jako na účastníka předválečných recesistických haškovských akcí, lékaře Československých legií v Rusku a nadaného divadelníka, ale především jako na moudrého, vyrovnaného člověka a velkou morální osobnost. Najdeme zde například… více

 • František Langer: Spisy, sv. 19. Korespondence III (R–Ž)

  Souborné vydání korespondence Františka Langera uzavíráme v tomto roce třetím svazkem. Čtenáři se tak dostane do ruky rozsáhlý komentovaný historický pramen, obsahující Langerovu korespondenci vlastní i přijatou. Široký společenský, profesionální, přátelský i rodinný komunikační záběr Františka Langera poskytne celkový vhled do atmosféry i cenné dílčí informace ze všech specifických aktivit jeho života – prostředí československých legií,… více

 • František Langer: Spisy, sv. 17. Korespondence I (A–K)

  V letech 2000–2005 vyšlo 16 svazků Spisů Františka Langera. Přinesly všechna základní díla vydaná knižně a podstatný výběr prací (především publicistika, ale i verše, prózy, scénické práce, literární a divadelní kritiku,vzpomínky aj.) tištěných v novinách, časopisech, sbornících, proslovených v rozhlase a nalezených v pozůstalosti. Nyní, v roce 2006 a 2007 nás čeká podstatný výběr z korespondence a kniha nazvaná František Langer slovem a obrazem (vzpomínky na F. L., kresby,… více

 • František Langer: Spisy, sv. 16. Rezidua – texty dosud nezařazené, dodatky, opravy

  Šestnáctým svazkem Spisů Františka Langera se uzavírá autorova původní tvorba v souborném vydání jeho díla. Svazek přináší texty dosud nezařazené, dodatky a opravy či texty objevené teprve v průběhu ediční přípravy těchto spisů, a to v celé šíři žánrů i z celého období Langerovy tvorby: nezařazené scénáře, nově objevenou prózu, recenze a referáty, fejetony a články a jako atraktivní doplněk také… více

 • František Langer: Spisy, sv. 14. Byli a bylo

  Langerovy spisy pokračují svazkem autorových pamětí. Jádro svazku tvoří autorovy vzpomínky Byli a bylo, vydané v roce 1963, v nichž Fr. Langer jedinečným způsobem evokuje atmosféru Strany mírného pokroku v mezích zákona i podobu jejího zakladatele Jaroslava Haška, připomíná legendární kavárnu Union a její návštěvnický okruh, vzpomíná na bratry Karla a Josefa Čapkovy, na svého bratra Jiřího, vzdává hold… více

 • František Langer: Spisy, sv. 12. Zasuté objevy

  Svazek přináší soubor fejetonů a povídek Kratší a delší (1927), časopisecky uveřejněné verše z let 1908–1913 a dosud knižně nepublikované povídky (z autorovy pozůstalosti) a novinové fejetony a sloupky. Do rukou čtenářů se tak dostává kniha jednak doplňující Langerovu povídkovou tvorbu, jednak seznamující obšírněji se spisovatelovou publicistikou věnovanou společenským otázkám v nejširším smyslu. Čapkovsky laděné fejetony o velkých maličkostech uveřejňoval autor… více

 • František Langer: Spisy, sv. 13. Prostor díla

  Prostor díla – s podtitulem Úvahy a vyznání o kultuře – představuje výběr z Langerovy publicistické tvorby (většinou knižně nevydané), věnované kultuře, chápané jím v nejširším slova smyslu jako „souhrn výsledků vrcholné duchové, myšlenkové lidské činnosti, tvůrčí činnosti„. Tematickou šíři autorových zájmů napovídají již názvy jednotlivých oddílů – Literaria, Teatralia, Kinematografia, Varia, O vlastní tvorbě.  více

 • František Langer: Spisy, sv. 11. Tvorba z exilu

  Jedenáctý svazek Spisů F. Langera je vyhrazený u nás dosud prakticky neznámé tvorbě tohoto autora. Langer, který za druhé světové války působil ve Velké Británii jako šéf zdravotnictva čs. vojska na Západě, v té době publikoval v exilovém tisku a připravoval pořady pro rozhlasové vysílání BBC. Vedle výběru z nich, připraveného doc. J. Holým, svazek obsáhne i esej Poznáváme Angličany, Řeč nad kolébkou a další Langerovy prózy… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole