Poljakov, Jurij

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Jurij Poljakov (nar. 1954) je současný ruský prozaik, básník, dramaturg a publicista, od r. 2001 šéfredaktor Literárních novin. Svou tvorbou už více než čtyřicet let přitahuje pozornost široké čtenářské veřejnosti a v Rusku je označován za jednoho z nejčtenějších autorů současnosti. Narodil se v Moskvě, vystudoval ruský jazyk a literaturu na pedagogickém institutu, ale jako učitel pracoval jen velmi krátce. Spisovatelskou dráhu zahájil v polovině 70. let, kdy byly časopisecky vydány jeho první básně. Od 80. let do současnosti napsal celou řadu románů, novel, básnických sbírek a divadelních her. Kritici hovoří o Poljakovovi jako o vůdčí osobnosti žánru groteskního realismu, v historické retrospektivě charakteristického pro střet dvou epoch, a vyzdvihují jeho osobitý a rozpoznatelný autorský styl prodchnutý alegorií, metaforami a jemnou ironií plynule přecházející do lyričnosti. Jeho romány a novely mají zčásti blízko k publicistickému stylu díky ostře načrtnutému satirickému obrazu života ruské tvůrčí inteligence. Poljakovova tvorba byla přeložena do mnoha světových jazyků a většina jeho prózy byla zfilmována. Do češtiny jeho dílo dosud nebylo přeloženo.