Rozhovor s Martinem Foretem

[Recenze Před komiksem]

Martin Foret hostem pořadu České televize Třistatřicettři.

Dokonce do předminulého století nás pak zavede rozhovor s Martinem Foretem (* 1980), spoluautorem (s Tomášem Prokůpkem) knižní monografie Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století (2016). Foret spolu s Prokůpkem, Pavlem Kořínkem a Michalem Jarešem sepsali už tisícistránkové dvoudílné Dějiny československého komiksu 20. století (2015), teď se polovina týmu ponořila do dějin ještě hlouběji, aby popsala a analyzovala „zrození komiksu z ducha tisku“. V jaké souslednosti textu a kresby vznikal? Kdo byli jeho průkopníci a v jakém kontextu regionálním, jazykovém i časovém se vývoj odehrával? Na to všechno dává kniha odpověď, včetně obsáhlé obrazové přílohy, medailonů tvůrců a kalendária. Nás však bude také zajímat, jak se Forest ke studiu komiksu vůbec dostal. Vystudoval totiž na Univerzitě Palackého v Olomouci filozofii, bohemistiku a žurnalistiku, dnes tam působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a přednáší teorii obrazu a vizuální studia. I jeho zásluhou se v minulosti přehlížený žánr stal předmětem seriózního vědeckého zkoumání, nepochybně se za ním ale musí tajit i nějaká osobní vášeň.

Online v cca 43.37–49.42 minutě zde.

Třistatřicettři, ČT 4. 4. 2017