Když císař odchází

ISBN 80-85770-44-X
rok vydání 1997
cena 1 075 Kč (vč. DPH)

Český král a římsko–německý císař Rudolf II. vystupuje v historiografii střídavě jako šílenec na trůně, či jako vynikající vládce a příkladný mecenáš. Čtenář však nemá k dispozici v jedné knize shromážděné pramenné doklady o tom, jak Rudolfa II. vnimali jeho současníci. Publikace otevírá průhled do pramenů, jež podávají svědectví o tomto člověku se zřetelem k tragickému konci jeho vlády. Výňatky z dobových listů, kronik a jiných spisů domácích i zahraničních pozorovatelů ukazují rozdílnost stanovisek k císařově osobnosti, ale zároveň dokládají, že zejména české evangelické prostředí dokázalo nazírat na Rudolfa II. velkoryse. – Z dobových pramenů vybral a komentářem opatřil Jaroslav Pánek. – Bibliofilské vydání na ručním papíru, dvě stě číslovaných výtisků.

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole