A2, kulturní týdeník 8/2006

[Recenze Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948]

M. Bauer: Tíseň tmy
 

Halasovská kniha literárního historika Michala Bauera je ojedinělým počinem. Její neobyčejnost je dána především množstvím informací, které se tu podařilo shromáždit. Záměrem autora je co nejdetailnější přehled posmrtných reflexí básníkova díla – celá studie začíná pohřbem Františka Halase, jejím jádrem je doba 50. let. Klíčovým momentem tehdejších halasovských interpretací je „popravující“ referát Ladislava Štolla z ledna 1950, kterému autor knihy logicky věnuje největší prostor. S využitím obrovského množství pramenů vytváří Bauer objektivní obraz tehdejšího literárně-kritického úzu. Nepouští se do polemiky se Štollem, nesnaží se rehabilitovat Halase, nepoužívá žádné hodnotící prvky – v celé studii zůstává jeho subjektivní hlas skryt za prostými fakty. Z citací projevů, telegramů, dopisů, stenografických zápisů ze schůzí, dobových knih a řady dalších archivních materiálů pak vytváří příběh dezinterpretace díla Františka Halase. Jeho kniha zaplňuje bílé místo nejen v bádáních halasovských (monografie Ludvíka Kundery končí Halasovým skonem), ale také v historii české literatury jako celku (poměrně málo probádaná 50. léta). Časově chronologické „vyprávění“ činí knihu dramatickou, preciznost a nevídaná detailnost ji pak předurčují k roli zaručeného zdroje informací pro příští léta.

Jan Jílek

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole