Kapitoly z korpusové versologie

[Recenze Kapitoly z korpusové versologie]

Analyzovat v krátkém čase více než 2,6 milionu veršů v bezmála 80 tisících básní není v lidských silách. Dobře napsaný počítačový program to ale umí. Dosvědčuje to Korpus českého verše, přístupný online na stránkách www.versologie.czKorpus je jedním z výstupů projektu versologického týmu Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Dalším výsledkem je kniha Kapitoly z korpusové versologie, kterou v úterý 30. května představili její autoři dr. Petr Plecháč a dr. Robert Kolár.

Celý projekt navazuje na práce průkopníků české moderní versologie dr. Květy Sgallové a prof. Miroslava Červenky. „Chtěli bychom zdůraznit, že tato návaznost není jen symbolická. Výklady je nutné chápat jako přímé pokračování a snahu o doplnění jejich díla,“ uvedl dr. Petr Plecháč.

Dr. Květa Sgallová, která se prezentace knihy osobně zúčastnila, byla průkopnicí využití výpočetní techniky ve versologii. Právě na její počest se počítačový program na automatické zpracování básnických textů nazývá „Květa“. Sepsat tento program přitom nebylo vůbec jednoduché a dr. Petru Plecháčovi to zabralo několik let.

„Pořídili jsme do kanceláře dvě velké magnetické tabule, a když už byly obě popsané a vzorečky se objevily i na okenních tabulkách, tak jsem si uvědomil, že to je kritický bod, buď se autor programu zbláznil, nebo máme naopak vyhráno. Naštěstí byla druhá možnost správná,“ řekl na slavnostním představení knihy Kapitoly z korpusové versologie dr. Robert Kolár.

Kniha i online nástroje Korpusu českého verše umožňují detailní analýzy české poezie 19. a počátku 20. století. Toto časové období nebylo vybráno náhodně. Versologové totiž měli k dispozici již digitalizované texty seskupené v České elektronické knihovně přístupné online na adrese www.ceska-poezie.cz. Na digitalizaci novější poezie 20. století se nyní pracuje.

Srdce, duše a láska

Online Korpus českého verše nabízí několik užitečných nástrojů: Frekvenční slovníky obsahují údaje o četnosti slov v básnických sbírkách, Gunstick je databází asi milionu rýmových párů, Databáze českých meter umožňuje vyhledávat básně například podle jambů nebo trochejů, v Eufonometru si lze změřit libozvučnost básnického textu a v Hexu analyzovat klíčová slova jednotlivých básní.

Při pohledu do Frekvenčního slovníku lze mimo jiné zjistit, že mezi nejčastější podstatná jména v básních 19. a počátku 20. století patřila slova „srdce“ (51 038 výskytů), „duše“ (41 770), „láska“ (35 063), „oko“ (34 737) či „bůh“ (30 141). Naopak, na prstech jedné ruky by se daly počítat výrazy jako „potměchuť“ (Adolf Heyduk, 1920), „rožec“ (Marie Calma, 1944), „ušatec“ (K. H. Borovský) nebo „lichometník“ (J. S. Machar).

S čím se rýmuje srdce?

Po zadání slova „srdce“ do vyhledávání v aplikaci Gunstick vyjede graf s procentuálním zastoupením jednotlivých rýmů a tabulka se seznamem autorů, kteří rým ve své tvorbě použili. Ukazuje se tak, že třeba v roce 1812 napsal básník Ondřej Haffner následující verše: „Tu teprv v Kainu pukalo srdce, / tu teprv vražedné třásly se ruce.“ Rým srdce – ruce patřil podle korpusu k těm nejčastějším. Naopak pouze jednou za celé sledované období byl použit rým „srdce – vrce“, a to zásluhou Karla Dostála-Lutinova, který v roce 1913 složil verše: „Řežou mi srdce (…) / v mozku mi vrce.“

 

Zdroj: Korpus českého verše, www.versologie.cz


Do škol, jazykovědcům i básníkům

Korpus českého verše je určen zájemcům o českou poezii, zejména pak pedagogům a studentům. „Poskytuje oporu argumentům, může korigovat či doplňovat intuici a subjektivní dohad. Analýza a interpretace poezie není svévolná činnost, nýbrž intelektuální výkon, který předpokládá hluboké znalosti,“ doplnil dr. Kolár.

Nově vydaná kniha Kapitoly z korpusové versologie jako tištěný doplněk ke Korpusu českého verše zaujme především jazykovědce a studenty, ale také matematiky, informatiky a všechny, kteří se zajímají o možnosti automatické analýzy textů. Kniha rozebírá několik versologických hypotéz, které ověřuje a testuje za pomoci detailních výpočtů a přehledných grafů. Autoři dali čtenářům k dispozici všechna zdrojová data včetně interaktivních vizualizací, a to na stránce http://versologie.cz/kapitoly.

Na projektu korpusové versologie pracují dr. Petr Plecháč s dr. Robertem Kolárem od roku 2011, finanční podporu zajistila Grantová agentura ČR.

——————————

PhDr. Robert Kolár, Ph.D.

Versolog, člen Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Zabývá se teorií a dějinami českého verše (převážně) 19. století, sémantikou metra a problematikou překládání veršů.

Mgr. Petr Plecháč, Ph.D.

Versolog, člen Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Zabývá se  kvantitativní a korpusovou versologií, zejména pak možnostmi automatické analýzy verše a frekvenčními charakteristikami básnických textů.

Versologický tým Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR

Versologický tým vznikl na konci roku 2012 a sdružuje pracovníky zabývající se teorií verše napříč ústavními odděleními (zastoupeno je Oddělení teorie, Oddělení ediční a textologické a Oddělení pro výzkum literatury 19. století). Tým navazuje na versologický tým Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, který tvořili pracovníci tehdejšího textologického oddělení (Miroslav Červenka, Stanislava Mazáčová, Milada Chlíbcová ad., externě s týmem spolupracovala Květa Sgallová).

Leona Matušková, Akademie věd České republiky, Média 9. 6. 2017

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole