Literární noviny 9. 6. 2003

[Recenze Knihy s Toyen]

Knihovnička Literárních novin…

Soupis knižního díla Toyen, který pro publikaci LENKY BYDŽOVSKÉ a KARLA SRPA Knihy s Toyen (Akropolis 2003, s. 120, 168 vyobrazení, Kč 360) pořídil PETR LADMAN čítá 570 položek, a to od roku 1925 do roku 1977. Kniha je výborným pokračováním nedávné výstavy a monografie Toyen z roku 2000. Toyeniny knižní obálky jako součást reklamy 20. let a v Teigových poetistických projektech také jako jedna z důležitých součástí umění pro všechny, mají vedle těch slavných, surrealisticky snových stránek) pro něž se stala Toyen jednou ze soudobých uměleckých ikon, své odvrácené polohy. Jsou jimi komerční práce na hranici kýče, o kterých je ovšem třeba hned říci, že zároveň až dojemné splňují to, co se od knižní obálky obecně očekává – přitáhnout čtenáře. Toyen si tak může i v této oblasti podržet sílu sugesce, jak alespoň ve vyberu předvádí i nynější katalog. Nabízí také zajímavá srovnání. Nejen s autorčinou malířskou tvorbou, ale právě v rámci práce s knihami. Je to například okouzlující naivismus, s jakým Toyen pojednává jak veselé pohádky Marie Majerové, tak Paměti vídeňské holky – v tomto ohledu musí názornost ilustrace potěšit každého pedagoga. Vedle nich ovšem stojí pravě známé obálky nabité symbolickými významy, práce ze surrealistického období a po přerušení za druhé světové války zase etapa francouzská. Autoři v bravurním průvodci tímto dílem upozorňují na řady na sebe odkazujících motivů, na vzájemné vazby a odlišnosti raného a pozdního Toyenina přístupu ke knize. Knihy s Toyen jsou tak vedle cenného soupisu a doplňku monografie také součástí dějin knižní obálky, jejích technik a přehledem o dobových přístupech ke knize.

Marie Langerová

 

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole