Magnesie Litera za naučnou literaturu v roce 2023

[Recenze Chór a disonance]

Vladimír Papoušek a kol.: Chór a disonance. Česká literatura 1947–1963 (Akropolis/Filosofická fakulta JČU, Praha / 672 stran)

Proměna společenské a kulturní atmosféry po státním převratu v únoru 1948 se promítla i do svébytné sféry literatury v celé její roli a šíři zájmu. Autoři této úctyhodné monografie uvedli kulturní a ideové souvislosti doby do širšího kontextu. Vznikla tak přínosná mezioborová syntéza, svědectví o celospolečenské manipulaci ve jménu socialistického realismu a vize lepší beztřídní společnosti. Zájem autorů se soustředí nejen na oficiální literaturu a její tvůrce, ale všímá si i aktivit vzdorujících jedinců či skupin, které usilovaly o svobodný projev a autonomní tvůrčí gesto. Není přitom opomenuta ani proměna jednotlivých literárních žánrů – lyriky, epiky a dramatu.

Magnesia Litera 17. 4. 2023

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole