SME 29. 11. 2006, 2. 1. 2007

[Recenze Úniky a návraty]

Petr Král neuniká pred návratmi ani pred deviatkou
 

Úniky a návraty sú knihou rozhovorov Radima Kopáča s Petrom Králom (nar. 1941, do roku 1950 Chrzanovským), zaznamenávajúcich obdobie od roku 1941 po súčasnosť. Text je rozčlenený na deväťročné úseky, lebo ako konštatuje Král: „Každých devět let dojde v mém životě k důležitým změnám a já vstoupím do nové etapy.“ Súčasťou publikácie je fotografická časť i antológia 6 x 9 let poesie, ktorá ponúka ukážky básnikovej tvorby z rokov 1957 až 2006.
Básnik, esejista a prekladateľ Král listuje vo svojom súkromnom a verejnom (literárnom) živote a sprevádza čitateľa aj spoločensko-politickými udalosťami. Tie tvoria rámec jeho istôt a neistôt, života na cestách aj istej ukotvenosti, zakorenenia v dôverne známom, a predsa bolestne, nanovo objavovanom.
Hovory majú množstvo zaujímavých zastavení. V oblúku rokov počuť z rozhlasu Kalandru v procese s Horákovou, na chvíľu je tu s nami Trnka (prvý manžel sesternice Královej matky) so svojím sídlom v Košířích, kde Král ako dieťa objavoval pozoruhodné predmety, obrazy, zoznamoval sa s knihami, ateliérom a s filmovým štúdiom. V knihe defilujú výstavy, ktoré formálne nadväzujú na pred­vojnové avantgardy a sú plné výtvarného lyrizmu.
Osudovou známosťou je však poézia, spočiatku sprostredkúvaná najmä Nezvalom, no pridávajú sa ešte dve inšpirácie a celoživotné lásky: film a džez na pražskej FAMU, kde Král študuje dramaturgiu. Mimochodom, literatúru mu neskôr prednášal Milan Kundera. Osobnostne i autorsky básnika formovalo stretnutie s poetikou Osvobozeného divadla, pohľad V + W na svet, divadlo ako forma priateľského spoločenstva, pravdaže J. Ježek a dodnes inšpiratívne je priateľstvo s Prokopom Voskovcom (synovcom Jiřího Voskovca) a básnikom Stanislavom Dvorským.
Podstatnou časťou knihy je surrealizmus – tvorivé východisko a literárne dedičstvo, s ktorým sa Král postupne vyrovnával. Práve tomuto literárnemu smeru v parížskom exile (vlasť opustil krátko po roku 1968) venoval antológiu Surrealizmus v Československu. V roku 1983 ju vydal Gallimard. Okrem tejto antológie zostavil a preložil tri knihy, ktorých ťažiskom je české básnické umenie, neslobodno zabúdať na výber z poézie Jaroslava Seiferta Šly tudy tanečnice (na ktorom sa ako prekladateľ do francúzštiny spolupodieľal).
Úniky a návraty je úprimná kniha. Král sa netají, že svojou vskutku rozsiahlou básnickou tvorbou oslovil vo Francúzsku len úzky okruh čitateľov, že jeho knižky vychádzali v malých francúz­skych či belgických vydavateľstvách, občas i českých exilových.
Priznáva, že jeho literárna tvorba sa v Čechách zatiaľ dočkala len skromnej recepcie a ako filmológ nikdy nezískal stále miesto na niektorej z francúzskych univerzít. „Knihy, desky, dobré jídlo i košile, které se mi líbily, jsem vždycky měl“, dodáva s dôveryhodnosťou svojho básnického bytia.

Marián Hatala

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole