Známé i neznámé o znamenitém výtvarníkovi

[Recenze Ondřej Sekora]

Jméno ilustrátora a malíře Ondřeje Sekory (1899−1967) patří k nevymazatelným položkám zlaté knihy české výtvarné kultury. Nejčerstvější svědectví o tom přináší i rozsáhlá monografie autorského kolektivu vedeného Tomášem Prokůpkem. Na 336 stranách mimo jiné přináší základní biografické údaje o tvůrcově životě, který se nemusel ubírat cestami, jimiž nakonec kráčel. Sekora začínal jako novinář v Lidových novinách, kde měl na starosti soudničky, respektive sportovní a dětskou rubriku. Nespokojoval se jen s textovými rešeršemi o zdejších i v cizozemsku navštívených sportovních podnicích, ale navíc je doplňoval svými vtipnými ilustracemi. A právě odtud už vedla cesta k precizaci vlastního stylu, který poznají čtenáři všech generací dodnes. Již ve 20. letech se prosadil humornými stripy s Hnátem a Patrčkou.

Sekorův zájem o entomologii, tedy o svět hmyzu, napomohl později ke zrodu nesmrtelného hrdiny Ferdy Mravence a jeho komiksových parťáků. Autoři monografie představují v dílčích kapitolách všechny Sekorovy knihy pro děti. Přibližují, jak vypadaly jejich divadelní adaptace a nakolik životný je autorův kreslířský rukopis i půlstoletí po jeho smrti. Bez zajímavosti není ani zastávka u Sekorových malířských pokusů rousseauovského stylu či snaha o pochopení jeho prokomunistických postojů, které “absolvent” masarykovské meziválečné demokratické školy převzal po druhé světové válce za své a nikdy se jich nezřekl.

Petr Hanuška, vikend.ihned.cz 22. 5. 2020

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole