• Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 7. Ruka a plamen – Píseň o Viktorce (tři verze)

  Sedmý svazek Díla Jaroslava Seiferta představuje časově relativně dlouhou část básníkovy tvorby – verše sbírky Ruka a plamen, inspirované leckdy i autorovým osobním vztahem k českým malířům, básníkům a spisovatelům, vznikaly v rozmezí let 1933–1956. Píseň o Viktorce – jedna z nejkrásnějších básnických skladeb v české poezii inspirovaná dílem a osobností Boženy Němcové – vznikala v nelehkém období roku 1949 a od těch… více

 • František Halas: Sépie. Kohout plaší smrt. Tvář

  Ke stému výročí narození jednoho z předních českých básníků připravilo nakladatelství vydání Halasových prvních tří knih z přelomu 20. a 30. let, doprovázených ilustracemi J. Štyrského a Toyen. Je příznačné, že dobová reflexe prvních dvou Halasových sbírek byla snad i pro tendenci k existenciálnímu ladění, pro jejich „děs z prázdna„, pocity smutku a deziluze značně rozpačitá, zatímco za svou třetí knihu Tvář dostává František Halas… více

 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 1. Město v slzách – Samá láska – Básně a prózy do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia

  Ke stému výročí narození jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu zahájilo nakladatelství Akropolis vydávání šestnáctisvazkového Díla Jaroslava Seiferta, které vyjde v průběhu let 2001–2006. První svazek soustřeďuje básníkovu ranou tvorbu – jeho slavnou prvotinu Město v slzách (1921) a druhou sbírku Samá láska (1923), přináší však i Seifertovy juvenilní básnické prózy z let 1918–1922, jimiž tento… více

 • Jaroslav Seifert: Dílo, sv. 3. Poštovní holub – Jablko s klína – Ruce Venušiny – Básně do sbírek nezařazené – Překlady – Dubia

  Třetí svazek soustřeďuje básníkovy sbírky z přelomu dvacátých a třicátých let, kdy dochází pod vlivem autorovy skepse k revolučním řešením společenských problémů i k proměně jeho poezie. Seifert si zde vytváří motivický a tematický kánon (dětství, maminka, pražské scenerie ad.), který se stal pro jeho další tvorbu trvale příznačný. Druhou polovinu svazku pak tvoří básně z let 1928–1933, nezařazené… více

 • Jacques Prévert: Slova

  Vůbec první překlad proslulé básnické sbírky populárního francouzského autora do češtiny (doposud z ní u nás vycházely pouze výbory), vydávané ke 100. výročí narození tohoto velkého básníka. Sbírka, která ve Francii vyšla v roce 1945 a od té doby její náklad překročil několik milionů výtisků, vznikala původně jako texty k písním, jako verše určené k předčítání v literárních kabaretech, veršované příběhy do nočních… více

 • Vítězslav Nezval: Praha s prsty deště

  Jedna z nejslavnějších surrealistických básnických sbírek, jejíž nové vydání připravilo nakladatelství ke stému výročí autorova narození. Nezval se zde pokusil zachytit pocity, které v něm vyvolává Praha, chce ji vidět „jako její syn a jako cizinec“ a zároveň „jako dceru dnešního odpoledne a velmi vzdálených století“. Defilují zde důvěrně známá místa, jako jsou Hradčany, Židovský… více

 • Eva Petrová: Na zelenou přecházím

  Jen zřídka se setkáváme s tvůrčími osobnostmi tak renesančně širokého záběru, jako je právě historička umění Eva Petrová. Kromě monografií o výtvarnících domácích (Fr. Tkadlík, J. Smetana, O. Kulhánek, Skupina 42), ale i světové scény (N. Poussin, F. Léger, P. Picasso) je autorkou beletrie (Královská paštika a Jablko nesmrtelnosti) i poezie. Právě její tři básnické sbírky (Na zelenou přecházím, Cesty oka a Okolo slova) soustřeďuje tato… více

 • Jaroslav Holoubek: Piha na nose

  Piha na nose přináší to nejlepší z dosavadních devíti básnických knih J. Holoubka. Tento výbor, doplněný dosud nepublikovanou (a výrazně bilancující) vstupní básní, vychází k autorovým padesátinám v téměř bibliofilské podobě, ve skvostné úpravě s ilustracemi předních českých výtvarníků Jiřího Anderleho, Ladislava Čepeláka, Ivana Exnera a Oldřicha Kulhánka.  více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole