Lída Holá

Česky krok za krokem 1 (ruská)

Чешский шаг за шагом
ilustrace Stanislav Setinský
grafická úprava Martina Bartošová
ISBN 978-80-7470-130-6
jazykové mutace Česky krok za krokem 1 (anglická)
Česky krok za krokem 1 (německá)
Česky krok za krokem 1 (ukrajinská)
počet stran 204 + 56
vazba brož.
formát 230 × 290 mm
rok vydání 2016
jazyk titulu rusky / по-русски
cena 699 Kč (vč. DPH)

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Nově vychází také v ruské mutaci s podtitulem Чешский шаг за шагом. Publikace obsahuje 24 lekcí, které na bázi komunikačních situací systematicky rozvíjejí všechny dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech s porozuměním), tak produktivní (psaní a mluvení), přičemž důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě. Oproti předchozí generaci učebnice přináší publikace Česky krok za krokem 1 metodicky propracovanější postupy práce s texty a komunikativněji orientovaná cvičení a zadání. Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách a pomocí srozumitelných schémat, obrázků a symbolů. Zcela nově se zde využívá originální koncept deklinačních vzorů, které tvoří modelové věty a napomáhají tak osvojení českého deklinačního systému. Učebnice obsahuje bohatý fotografický a obrazový materiál, Přílohu se slovníčkem a klíčem a dvě CD s nahrávkami textů (též jako MP3 on-line). K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými gramatickými vysvětleními v ruštině uspokojí i náročné zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka. Na učebnici plynule navazuje již vydaný druhý díl Česky krok za krokem 2, který dovádí studenty na úroveň B1.

Учебник Česky krok za krokem 1 (Чешский шаг за шагом 1) предназначен для изучения языка на уровне А1 и А2. Под новым названием вы найдете в нем переработанное, расширенное и существенно обновленное как в плане содержания, так и графически, издание самого продаваемого учебника чешского языка как иностранного New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Впервые учебник выходит с комментариями на русском языке с подзаголовком „Чешский шаг за шагом 1“. Публикация содержит  24 урока, которые, опираясь на коммуникационные ситуации, последовательно и систематично развивают все языковые компетенции, как рецептивные (чтение, аудирование), так и продуктивные (писание и говорение), причем акцент делается на способность общаться и объясняться, активно использовать чешский язык в повседневной жизни. По сравнению с предыдущими изданиями, учебник „Чешский шаг за шагом 1“ предлагает более проработанные в методическом плане принципы работы с текстами и коммуникативно-ориентированные упражнения и задания. Грамматика представлена в обобщающих обзорных таблицах и стройных схемах, картинках и символах. Впервые в данном учебнике используется оригинальная концепция новых образцов склонения, сформированных в предложения-модели, которые помогают в освоении чешской системы склонений. Учебник содержит богатый фото- и иллюстративный материал, приложенный словарик, ключ и два CD диска с записями текстов (тaкже MP3 для скачивания on-line). Для закрепления пройденного материала предназначены две отдельно продающиеся рабочие тетради. Благодаря своему богатому словарному запасу, большому количеству текстов и подробным грамматическим объяснениям на русском языке, данная публикация удовлетворит и самые высокие требования желающих изучать чешский язык как иностранный. Продолжением данного учебника является уже изданная вторая часть учебника Česky krok za krokem 2, предназначенного для достижения сертификационного уровня В1.


  • Lída Holá, Petra Bulejčíková, Silvie Převrátilová: Česky krok za krokem 1. Pracovní sešit: Lekce 13–24

    Druhý díl pracovního sešitu doplňuje lekce 13–24 publikace Lídy Holé Česky krok za krokem 1. Přináší množství různých aktivit a úkolů sloužících k procvičení jazykových dovedností, slovní zásoby a gramatických jevů představených v učebnici. Struktura pracovního sešitu je podobná jako u prvního dílu. Vedle lexikálních a gramatických cvičení nabízí také komunikační aktivity. Pro snadnou orientaci je u každého cvičení uveden odkaz, které… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole