Lída Holá, Pavla Bořilová

Čeština expres 2 (A1/2) / Чеська мова Експрес 2 (A1/2) – ukrajinská verze

grafická úprava Olga Fischerová
ISBN 978-80-7470-080-4
jazykové mutace Čeština expres 2 (A1/2) / Checo expres 2 (A1/2) – španělská verze
Čeština expres 2 (A1/2) / Język czeski. Express 2 (A1/2) – polská verze
Čeština expres 2 (A1/2) / anglická verze
Čeština expres 2 (A1/2) / ruská verze
Čeština expres 2 (A1/2) / německá verze
počet stran 100 + 60 příloha
vazba brož.
formát 230 × 290 mm
rok vydání 2015
obsahuje audio CD
cena 440 Kč (vč. DPH)

Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další částvícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textu a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává ze dvou částí:  jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta. Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Публікація «Чеська мова. Експрес 2» є продовженням підручника «Чеська мова. Експрес 1». Вона покриває другу половину рівня А1 (А1/2) і є, таким чином, наступною частиною навчального комплекту «Чеська мова. Експрес», що складається з декількох частин. Підручник відповідає вимогам Загальноєвропейских Рекомендацій з мовної освіти і призначений початківцям, які хочуть швидко досягти мовного рівня А1. У семи практично орієнтованих уроках бажаючі вивчити чеську мову навчаться реагувати в основних ситуаціях спілкування (напр., теми Дім і квартира, У лікаря, Відвідини, Я шукаю роботу тощо). Навчання зосередиться на освоєнні мовленнєвих вмінь, передусім мовлення та слухання. Чеську граматику тут максимально спрощено, і студент її здебільшого відкриває для себе сам за допомогою текстів та наочних таблиць. «Чеська мова. Експрес 2» складається з двох частин: з одномовного, написаного чеською мовою тексту підручника, до якого входить також робочий зошит, та Додатку зі словниковим запасом, граматичними таблицями й поясненнями, які дають можливість пізнавати чеську через рідну мову студента. Текст підручника доповнюють численні кольорові фотографії та оригінальні ілюстрації, у тому числі улюблені комікси. Публікація містить звуковий компакт-диск. Книгою для вчителя можно безкоштовно користуватися на сайті www.czechstepbystep.cz


  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 1 (A1/1) / Чеська мова Експрес 1 (A1/1) – ukrajinská verze

    Publikace Čeština expres 1 pokrývá polovinu úrovně A1 (A1/1), a představuje tak první část základního kurzu „češtiny pro přežití“. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace,… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / anglická verze

    Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2 podle SERR (úroveň A2/1)., navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme,… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole