Publikace Čeština expres 2 navazuje na předchozí díl učebnice Čeština expres 1. Pokrývá druhou polovinu úrovně A1 (A1/2), a představuje tak další částvícedílného učebního kompletu Čeština expres. Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textu a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává ze dvou částí:  jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta. Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Čeština expres 2 ist die überarbeitete und erweiterte Ausgabe des beliebten Lehrbuches Czech Expres 2. Dieses Buch stellt den zweiten Teil des Grundkurses „Tschechisch zum Überleben“ dar. Die neue Form des Lehrbuches entspricht den Anforderungen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen und ist für Anfänger gedacht, die schnell das Sprachniveau A1 erreichen möchten. In sieben praktisch angelegten Lektionen lernen die Tschechischinteressierten, einfache kommunikative Situationen zu verstehen und adäquat zu reagieren (die Themen umfassen z.B. Haus und Wohnung, Beim Arzt, Auf Besuch, Jobsuche u.Ä.). Das Lehrbuch konzentriert sich auf die mündlichen Fertigkeiten, vor allem Sprechen und Hören. Die tschechische Grammatik wird weitestgehend vereinfacht und der Lernende kann sie selbst mit Hilfe von Texten und übersichtlichen Tabellen ableiten. Čeština expres 2 besteht aus dem einsprachigen, auf Tschechisch verfassten Lehrbuch, zu dem jetzt auch ein Arbeitsbuch gehört, und dem Anhang mit Wortschatz, grammatischen Tabellen und Erläuterungen in den Muttersprachen der Lernenden (der Anhang erscheint auf Englisch, Deutsch und Russisch, in Vorbereitung sind auch weitere Sprachen). Die Texte werden durch eine Anzahl bunter Fotografi en und origineller Illustrationen, einschließlich beliebter Comics, ergänzt. Die komplette Ausgabe umfasst auch eine Hör-CD. Die Lehrerhandreichung wird kostenlos auf www.czechstepbystep.cz allen Lehrern zur Verfügung gestellt. 


  • Pavla Bořilová, Lída Holá: Čeština expres 1 (A1/1) / německá verze

    Čeština expres 1 (úroveň A1/1) je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 3 (úroveň A2/1) / německá verze

    Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2 podle SERR (úroveň A2/1)., navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme,… více

  • Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres 4 (úroveň A2/2) / německá verze

    Učební komplet Čeština expres 4 je pokračováním stejnojmenné řady učebnic, ve které doposud vyšly tři svazky: Čeština expres 1 a Čeština expres 2 pro úroveň A1 a Čeština expres 3 pro první polovinu úrovně A2 dle SERR. Tento komplet má obdobnou strukturu jako již vydané díly a stejně jako ony obsahuje sedm lekcí přinášejících užitečná komunikační témata (například Jeden den v mém… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole