Michal Charypar

Prameny Máchova Máje

Fakta a hypotézy
grafická úprava Ondřej Fučík
obálka Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová
ISBN 978-80-7470-212-9 (Akropolis)
978-80-88069-65-2 (Ústav pro českou literaturu, v.v.i.)
978-80-88069-66-9 (PDF; (Ústav pro českou literaturu, v.v.i.)
počet stran 168
vazba váz.
formát 130 × 200 mm
obsahuje jmenný rejstřík, věcný rejstřík
cena 199 Kč (vč. DPH)

Primárně textologicky zaměřená práce přináší přehled a podrobný popis všech dnes známých rukopisných a tištěných autorských pramenů básnické skladby Karla Hynka Máchy Máj. Báseň (1836). Shromažďuje bohatý faktografický materiál, na jehož základě pak formuluje i další hypotézy týkající se vzniku jednotlivých pramenů a jejich relevance z hlediska vydavatele. Nová zjištění se uvádějí zvláště v souvislosti s klíčovým pramenem, rukopisem Máje, a jeho vztahem k jedinému tištěnému vydání básně za autorova života, a rovněž s tzv. Výkladem Máje. V práci se dále podává kritika některých starších textologických hypotéz spjatých s Máchovou básní, rekonstrukce průběhu jejího vzniku včetně dosud neznámých cenzurních okolností a stručný přehled o dosavadní praxi při vydávání Máje.

Publikace vychází v souvislosti s novým vědeckým a čtenářským vydáním Máchova Máje v Kritické hybridní edici.

 

Mgr. Michal Charypar, Ph.D. (* 1978, Praha) je literární historik specializující se na problematiku české literatury v 19. století. V letech 1997 až 2003 studoval bohemistiku a anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2007 zde obhájil disertační práci Karel Sabina: „epigon“ a tvůrce (knižně 2010). Mimoto publikoval soubor Máchovské interpretace (2011) a studie v kolektivních monografiích V obecném zájmu I (2015, ved. Michael Wögerbauer) a Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Studie z recepce v umění a kultuře (2018) a v literárněvědných časopisech. Zabývá se též ediční činností. Mezi jeho hlavní profesní zájmy patří literatura českého romantismu a realismu, interpretace básnických a prozaických textů, intertextualita, textologie či literární dějiny. Od roku 2010 je členem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.


  • khe_macha_maj

    Karel Hynek Mácha: Máj

    Chystaný čtvrtý svazek Kritické hybridní edice, připravovaný v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, přinese téměř po šedesáti letech nové kritické vydání Máchova Máje (1836). Aktuální ediční zpracování se opírá především o důkladný průzkum jediného dochovaného rukopisu Máje, který předcházející generace editorů měly k dispozici jen v kopiích. Součástí knižního čtenářského vydání, opatřeného stručným úvodem, jazykovými… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole