Karel Hynek Mácha

Máj

Báseň
edice Michal Charypar, Jiří Flaišman, Michal Kosák
grafická úprava Markéta Jelenová
ISBN připravujeme
edice , sv. 4
vazba brož.
formát 170 × 240 mm
obsahuje DVD

Chystaný čtvrtý svazek Kritické hybridní edice, připravovaný v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, přinese téměř po šedesáti letech nové kritické vydání Máchova Máje (1836). Aktuální ediční zpracování se opírá především o důkladný průzkum jediného dochovaného rukopisu Máje, který předcházející generace editorů měly k dispozici jen v kopiích. Součástí knižního čtenářského vydání, opatřeného stručným úvodem, jazykovými a věcnými vysvětlivkami a ediční poznámkou, bude kritický komentář, který přinese podrobné informace o rukopisu Máje a dalších pramenech, dále pojedná o vzniku básně a historii jejího vydávání od roku 1836 do současnosti a podá též údaje o Máchově jazyku a verši. Vědecká elektronická edice přinese faksimile rukopisu i všech dalších relevantních textových pramenů včetně transkripce, dále srovnání textů více než desítky textologicky významných edic Máje a anotovaný soupis všech vydání této básně. – Kritická hybridní edice vzniká ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze.


  • Michal Charypar: Prameny Máchova Máje

    Primárně textologicky zaměřená práce přináší přehled a podrobný popis všech dnes známých rukopisných a tištěných autorských pramenů básnické skladby Karla Hynka Máchy Máj. Báseň (1836). Shromažďuje bohatý faktografický materiál, na jehož základě pak formuluje i další hypotézy týkající se vzniku jednotlivých pramenů a jejich relevance z hlediska vydavatele. Nová zjištění se uvádějí zvláště v souvislosti s klíčovým pramenem,… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole