A2, kulturní týdeník 5/2008

[Recenze Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého]

Lobkovický zámek v Neratovicích v životě a díle Františka Palackého

 

Korespondence, dnes transformovaná do elektronické komunikace s naprosto odlišnými stylistickými, jazykovými i estetickými parametry, je dvojnásob vděčná u autora, jehož podoba se nám vyčerpává rolí – v procesu recepce jeho díla – zemského historiografa, hlavního (spolu)tvůrce koncepce českých dějin a mytografa, jenž vplétal svoji rozsáhlou historiografickou erudici do osnovy emancipačního mýtu českého národa. Kořalkou pořízený výbor dopisů mezi Františkem Palackým a jeho manželkou Terezií Měchurovou spolu s korespondencí jejich dcery Marie a dopisem Františka Ladislava Riegera Terezii Palacké vztahujících se k zámku Lobkovice je doplněn úvodní studií, přehledem vzpomínkových akcí u hrobu Františka Palackého v Lobkovicích, Palackého statí Historie statku lobkovského z Časopisu Českého Musea, písemnou nabídkou knížete Ferdinanda Lobkowicze týkající se prodeje zámku Lobkovic Palackého tchánovi Janu Měchurovi, písemností dokládajících pobyt Boženy Němcové v Lobkovicích, záznamy z deníků Františka Palackého o pohřbu Terezie Palacké a výňatkem z poslední vůle Palackého a úryvky z dobového tisku o jeho pohřbu. Edičně zdařilý výbor, z něhož lze nejen vytěžit poznatky o vztahu Palackého k rodinnému sídlu. Především však lze knihu chápat jako mikrosondu do života jedné měšťanské intelektuální rodiny v jejích praktických, rodinných i milostných rovinách.

Michal Janata

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole