Mladá fronta DNES 18. 6. 2008

[Recenze Divadelní texty z terezínského ghetta / Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt (1941–1945)]

Smíchem proti hrůze ghetta

 

Na lavičce v parku se potkají penzista a pán. „Copak to máte za odznak?“ zajímá se pán o Davidovu hvězdu na penzistově kabátě. „To vám byla jeden čas velká móda, to se moc nosilo, na kabátě, na svrchníku, na kalhotách, na spodcích a já nevím, kde všude ještě,“ opáčí stařík. Vypadá to jako poválečný vtip, ale jde o kabaretní scénku, kterou v roce 1944 napsali a hráli terezínští vězni. S ironií líčili „slasti“ táborového života, na které po válce „s dojetím“ vzpomínají.
Hru spolu s dalšími neznámými či zdánlivě ztracenými divadelními texty z Terezína objevila americká badatelka Lisa Peschel a na podzim je vydá nakladatelství Akropolis. Veřejnosti je režisérka Michaela Korcová ve formě scénického čtení představí již dnes v pražském divadle Komedie. V hledišti zasednou také bývalí obyvatelé ghetta, přezdívaného „čekárna na Osvětim“.
Umění, zejména pak hudba a divadlo, pomáhalo obyvatelům Terezína přežít. V nelidských podmínkách dodávalo potřebné zdání normálního života a možnost smíchem vzdorovat hrůze. Oblíbené byly právě kabarety a satiry, inspirované technikou Osvobozeného divadla. „Lidé se chtěli bavit. V žertování, snad kromě poprav v ghettu, neexistovalo tabu. Vtipy padaly dokonce i na největší postrach – transporty na východ,“ říká Lisa Peschel. Vysvětlení nabízí dvojí: zaprvé vězni neměli zprávy, co je ve vyhlazovacích táborech čeká. „Zadruhé to byla víra, že dokud dokážu o věcech vtipkovat, mám je pod kontrolou, neohrožují mě,“ dodává Peschel.
SS komandatura divadlo tolerovala, a to i přesto, že šlo o představení jasně kritizující životní podmínky v táboře. Divadlo pevně sevřené hradbami ghetta však nacisté nepovažovali za hrozbu, dokonce je, jako v případě dětské opery Brundibár, neváhali zneužít pro účely propagandy, představující Terezín jako poměrně příjemné místo k životu. Pro večer v divadle Komedie vedle kabaretu a podobně laděné parodické „rozhlasové hry“ Felixe Porgese režisérka Michaela Korcová vybrala ještě dva odlišné texty. Prvním je drama Dým domova Zdeňka Eliáše a Jiřího Steina, zasazené do třicetileté války. To má mezi terezínskými texty zvláštní postavení už tím, že se v táboře nehrálo. Eliáš se Steinem ve své historické alegorii totiž nabídli spoluvězňům skeptickou, současně však pozoruhodně jasnozřivou předpověď bezprostřední poválečné budoucnosti. Ve hře si čtveřice zajatých vojáků krátí roky v kobce plány a idealizováním domova. Když jsou vysvobozeni, zjistí, že Evropa je v troskách, jejich sídla vypálena a jejich blízcí mrtvi. „Pro terezínské publikum šlo zřejmě o příliš beznadějný text,“ dodává Lisa Peschel. Jiří Stein se domů nevrátil – zahynul v Osvětimi.
Poslední hra zastupuje německy psanou tvorbu a jde o scénickou báseň Orfeova smrt z pera třiadvacetiletého Georga Kafky, vzdáleného příbuzného slavného Franze. Shodou okolností také úředníka, jenže v hrůznějším mechanismu, než byla Franzova pojišťovna: v centrální evidenci ghetta, v níž se sestavovaly transporty. Orfeova smrt vychází z antické báje a k přímé realitě Terezína se nevztahuje – snad jen vzdáleně tématem smrti, ztráty lásky a zmaru. Život nadaného básníka skončil v koncentračním táboře Schwarzheide.
 

Kateřina Kolářová

 

 

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole