• Miroslav Stoniš: Ďábel Lucian Nero

  Humoristický román ostravského rodáka (Povídky pod polštář, Srdce plné krve, Vejít do tvých dveří ad.), autora několika desítek divadelních, rozhlasových a televizních her, je rozmarným podobenstvím o postupném a opakovaném lidském přitakání zlu a mamonu. Výsostně současné téma je originálním pohledem do nitra (a zejména skutků) dnešní zbohatlické rodiny. Otec Adolf Slanina, jeho žena Eva i gymnazistka Zuzana mají… více

 • Egon Ervin Kisch: Srostlé sestry

  Kisch patří k těm nemnoha novinářům, kteří dokázali prolomit bariéry žurnalistiky a povýšili ji na umění. Nejvíce proslul svými reportážemi, za nimiž se nejednou vydával v převlecích, inkognito. Kischova reportáž má však širokou škálu podob, mnohé z nich – zejména z období před první světovou válkou, kdy působil v redakci pražské Bohemie – se přibližují humoresce. Právě jejich výborem, dokládajícím autorův… více

 • Jindra Tichá: Jak krmit bohy

  Cestopisně laděné příběhy jedné z nejoriginálnějších českých autorek žijících mimo svou vlast čtenáře zavádějí do vesměs exotických prostředí, kam se tak často nepodívají – na Nový Zéland, indonéský ostrov Bali a do Guatemaly. J. Tichá již ve svých předchozích knihách (Už se neshledáme v tomto životě, Smrt a odpuštění) přesvědčila, že je bystrou pozorovatelkou života, znalkyní lidí i originálním myslitelem. Její reflexe pro nás… více

 • Emil Vachek: 3 x Inspektor Klubíčko

  Vůbec prvním typem ryze českého detektiva v naší literatuře byl Vachkův inspektor, posléze komisař a nakonec šéf bezpečnostního oddělení Klubíčko (poprvé se s ním čtenáři mohli setkat v roce 1928). V čem spočívá „českost“ tohoto kriminalistického bohéma? Především v rozdílu povah a zvolené pracovní technice. Klubíčko má smysl pro humor, je milovníkem dobré kávy (nafty), dýmky a bibliofilií, je… více

 • Ödön von Horváth: Bábinčina smrt

  Výbor z povídkové tvorby významného rakouského dramatika a prozaika, známého u nás např. romány Dítě naší doby a Mládež bez Boha. Horváthovo povídkové dílo, i když není tak rozsáhlé jako autorova dramatika, představuje myšlenkově i literárně závažnou součást jeho tvorby, a to nejen proto, že některé z povídek sloužily jako skici pozdějších románů. I zde se prolíná shovívavě ironický pohled na ještě… více

 • : NEJ…povídky z Playboye I

  Již od prvního čísla české edice Playboye v roce 1991 se nezbytnou součástí tohoto časopisu staly povídky domácích autorů. První tucet, v němž jsou autorsky zastoupeni P. Bartůněk, A. Berková, V. Dušek, A. Koenigsmark, P. Kohout, A. Lustig, J. Mašínová, O. Neff, J. Nesvadba, V. Olmer, I. Pekárková a V. Vavřín, představuje výběr toho nejkvalitnějšího, co se z pera českých autorů na stránkách Playboye dosud objevilo.  více

 • Egon Hostovský: Drobné prózy

  Svazek přináší průřez autorovou tvorbou z 30. a z druhé poloviny 40. let. Reprezentují ji povídky Pan Lorenz a Modré světlo, novelistický triptych Tři starci a čtveřice povídek ze sbírky Osamělí buřiči. Pro hrdiny těchto próz je charakteristické úsilí vymanit se z prostředí, v němž žijí, z jednotvárnosti své existence a z pocitu nicoty, touží vykonat čin, který by dal jejich životu smysl.… více

 • Inna Mirovská: Muži jsou na cizinky

  Nový román zkušené prozaičky nepostrádá ve svém kontextu ani opačný pól – také „cizinky jsou na muže“. V pestrém kaleidoskopu manželských i mileneckých párů se čtenář seznamuje s životními osudy a citovým zráním atraktivních mužů a půvabných (i méně pohledných) žen. Některé z nich žijí v Praze, jiné sem přijíždějí z Francie či Itálie. Sabina Weissová, absolventka elektrotechnické fakulty a programátorka výpočetního střediska… více

 • Jindra Tichá, Jindra Tichá: Smrt a odpuštění

  Jedna z nejpůsobivějších próz české autorky, žijící a působící od počátku 70. let v novozélandském Dunedinu. Jen zčásti autobiografický příběh, vystavěný v působivém kontrastu počátku a konce jedné emigrace, J. Tiché posloužil k tomu, co zřejmě nejlépe ovládá. Totiž k nenásilnému zkoumání hodnot lidského života, neustále poměřovaných vším, co lidstvo ve svém vědění obsáhlo od antiky až po dnešek. Schopnost naplnit abstraktní filozofické pojmy konkrétními prožitky patří… více

 • Anton Pavlovič Čechov: Drama na lovu

  Nejméně známé a nejméně překládané dílo A. P. Čechova přineslo záhy po svém zveřejnění nemálo otazníků. Je to parodie na oblíbené dobové romány, nebo nezralá próza začínajícího autora? Teprve počtvrté (a v novém moderním překladu dr. Z. Tomáše) zde před českým čtenářem ožívají postavy tohoto nevšedního díla. Příběh Olgy, polovičního sirotka s šíleným otcem, ďábelským vyšetřujícím soudcem, poživačným alkoholikem se šlechtickým titulem… více

 • Rainer Maria Rilke: Zabíječ draků

  Soubor raných próz významného pražského německého autora z let 1894–1902. V jejich hodnocení není literární věda dodnes jednotná. Zatímco někteří jim přisuzují nevyzrálost, sentimentalitu a kýčovitost, jiní v nich shledávají svébytné prvky Rilkova myšlenkového světa. Své místo v něm mají nálady a filozofie fin de siècle, včetně reakcí na dílo S. Freuda či F. Nietzsche, ale i ohlasy vídeňského novoromantismu, německého impresionismu a nejvýraznějšího tehdejšího směru… více

 • Egon Hostovský: Půlnoční pacient

  Vůbec první vydání autorova románu doma v Čechách (připravované vydání v r. 1969 se již nestihlo ke čtenářům dostat, celý náklad dali normalizátoři do stoupy). Tato próza, inspirovaná atmosférou studené války, vyšla poprvé anglicky v New Yorku roku 1954, poté byla přeložena do francouzštiny, italštiny a japonštiny, v roce 1957 natočil francouzský režisér H. G. Clouzot na motivy tohoto románu film Les Espions (Špioni).  více

 • Oto Linhart: Mě nesmíš nikdy prosit

  Linhartova třetí kniha zavádí čtenáře do míst, kde je rytmus často základní kulisou „směšných lásek“ těchto dnů, do prostředí diskotékových klubů s jejich fascinující atmosférou pestrobarevných a lákajících snů. Linhartovi hrdinové jako by ale nenacházeli spočinutí v odlidštěném, technologicky hlučícím světě, jejich touha po opravdovosti a kráse je žene k nejrůznějším náhražkám, novým a novým vztahům, alkoholu a drogám. Kniha… více

 • : Potrhlá Andula. Antologie moderní české pohádky

  Přes dvě desítky autorů, z nichž někteří dnes už patří ke klasikům naší literatury (L. Aškenazy, V. Čtvrtek, J. Drda, Fr. Hrubín, M. Macourek, E. Petiška, J. Werich aj.), prezentuje obsáhlá antologie moderní české pohádky. Výběr, čerpající z druhé poloviny 20. století, přináší dále i práce J. Marka, A. Mikulky, N. Frýda. Původními pohádkami sem přispěli Fr. Kožík, K. Šiktanc, M. Kubátová, J. Molavcová, J. Vodňanský, dosud nepublikovaným textem z literární pozůstalosti je zastoupen Fr. Nepil. Pohádkovou poetiku umocňují netradiční ilustrace Jeňýka Pacáka.  více

 • Franz Kafka: Dopis otci a jiné částečné povídky

  České překlady Kafkových próz dodnes nejsou kompletní. Uvedený svazek vychází ze snahy vyplnit existující mezery. Přináší dvacet pět Kafkových prací – s výjimkou dramatické skici Strážce hrobky a tří deníkových záznamů z cest do Liberce, Frýdlantu a dalších měst – vesměs krátkých próz, které dosud nevyšly knižně v českém překladu. Ten je prací zkušených překladatelů Gabriely a Jiřího Veselých, zasvěcený doslov… více

 • František Nepil: Satan s prstenem

  Nečekané úmrtí autora, který již nakladatelství nestihl dokončit svůj první román Mí skvělí předkové, přiměl Akropolis k vydání dvou starších prozaických sbírek – Kde jsi chodil, Satane? a Kněžnin prsten – pod zkráceným názvem Satan s prstenem. Obě dokládají, že Fr. Nepil nebyl jen úsměvným a laskavým autorem, nýbrž tvůrcem stojícím v těsné blízkosti O. Pavla, B. Hrabala či K. Michala. Knihu doprovází na šest desítek fotografií,… více

 • M. Dačický z Heslova: Paměti

  Kdo by neznal proslulého hrdinu nevázaných pitek, pohoršlivých milostných avantýr, rvaček a skandálů, které nezřídka končily před soudem? Méně se však ví, že Mikuláš Dačický je také autorem jedné z nejkrásnějších renesančních a nejčtivějších českých kronik. Rodovou kroniku patricijských rodin z Práchňan a Dačických doprovází dosud nepublikovaná vstupní studie nedávno zesnulého historika Josefa Janáčka. A nebyl by… více

 • Alexandr Koenigsmark: Všechny pánské historky

  Alex Koenigsmark je známý především jako zkušený scenárista a dramatik. Na konci 80. let debutoval i jako prozaik novelou Cesta sekčního šéfa k moři, poté se připomenul povídkami Pánské historky. K jejich tématu se vrací i ve své ze dvou třetin nové knize Všechny pánské historky. V centru těchto příběhů stojí erotika, láska, skrývané tužby, prolínání tragických i komických prvků. Sugestivní atmosférou probleskuje… více

 • Zdena Bratršovská, František Hrdlička: O dvou písařích

  Nová kniha známé autorské dvojice, nesoucí podtitul Pohádky a dokumenty, je volným svazkem dvou novel, které jistě potěší milovníky experimentální prózy, bizarních dějů, zápletek a tajemství. V prvé novele se seznámíme s úvahami, nadrápanými zvířecím hrdinou, kočkou Mirandou, která v pustém zámku sleduje povahy třinácti odlišných mužů. Druhá novela, nazvaná po jednom z hrdinů Nemerket, pracuje s pohádkovým půdorysem: prostřednictvím deseti vstupů (zachycují… více

 • Bernard Malamud: Život je lepší než smrt

  Povídkovou tvorbu tohoto nositele Pulitzerovy ceny mohli čeští čtenáři dosud znát pouze z jediného útlého výboru, který v roce 1966 vydal Odeon pod názvem Idioti mají přednost. Předkládaný povídkový výbor jednoho z nejoriginálnějších amerických autorů přináší práce, které bývají řazeny k vrcholům Malamudovy tvorby. Tragikomické příběhy nedůležitých židovských občánků amerického velkoměsta potvrzují autorovo mistrovství, pro které jej J. Škvorecký srovnává… více

Přihlášení k odběru novinek

Po zadání e-mailové adresy Vás budeme informovat o našich nově vydávaných titulech či prezentacích našich knih. Počet e-mailů nepřesahuje počet vydaných knih, takže se nemusíte obávat záplavy nevyžádaných mailů. Zaregistrováním vyjadřujete souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy výhradně k odběru informací z nakladatelství Akropolis, Vaše data nebudou v žádném případě postoupena třetí straně.

* = vyžadované pole